Euraasian mannerlaatan rakenne ja kehitys

Projekti tutkii mantereisen litosfäärin muodostumista ja Euraasian mannerlaatan kasaantumista pienemmistä manner- ja kaaripaloista. Nykyinen Euraasian laatta alkoi muodostua 2 miljaria vuotta sitten Fennoskandian kilvellä. Viimeisin lisäys ovat Alpit ja Välimeren saarikaaret. Seismisiä tutkimuksia käytetään tunnistamaan vanhoja laattarajoja, törmäyssaumoja ja repeämäaltaita sekä tutkittaessa litosfäärin kehitystä.

Seismologian instituutissa tutkitaan kuoren ja vaipan nopeusvariaatioita, kuoren heijastavia rakenteita sekä laattarajoilla tapahtuvia rakenteellisia muutoksia sekä testataan ja kehitetään uusia seismisen rakennetutkimuksen menetelmiä. Seismisistä aineistoista kootaan Euroopan kuoren (Moho) ja litosfäärin (LAB) paksuuskarttoja.

Aktiiviset ja passiiviset heijastus- ja taittumisluotaukset tehdään yhteistyössä Eurooppalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusryhmien kanssa mm. Puolasta, Venäjältä, Ruotsista, Ukrainasta, Unkarista, Saksasta, Liettuasta, Tsekin tasavallasta, Itävallasta, Iso Britanniasta ja Tanskasta.

Alaprojektit

  • PASSEQ-projekti, vaipan seisminen rakenne Keski-Euroopassa Euroopan halkaisevan sutuurivyöhykkeen (TESZ) alueella
  • PANCAKE, seisminen taittumisluotaus Pannonian altaalta Karpaattien vuoristoon Unkarissa ja Ukrainassa
  • DOBRE 4 seisminen taittumisluotaus Lounais-Ukrainassa
  • Euroopan Moho-kartta
  • Euroopan litosfääri-astenosfääri raja (ELAB)
  • Pohjois-Euroopan heijastusluotaus transekti (North-European Transect –NET)

  Kuva: Kari Komminaho