Litosfäärin rakenne ja seismisyys ABOA-aseman läheisyydessä

Seismologian instituutissa tutkitaan Etelämantereen seismisyyttä ja kuoren ja vaipan rakennetta.

Laajakaistaseismografiasema ABOA on ollut toiminnassa 18.1.2007 lähtien. Asema sijaitsee Suomen Etelämannertutkimusasema Aboalla (73°03'E, 13°25'L) Kuningatar Maudin-maalla. Aseman aikasarjoja käytetään paikallisen seismisyyden sekä seismisen taustakohinan tutkimiseen. Paikalliset seismiset tapaukset ovat joko tektonista alkuperää olevia maanjäristyksiä tai jäätiköiden liikkeisiin liittyviä jääjäristyksiä. Receiver function -menetelmällä tutkitaan maan kuoren paksuutta ja vaipan yläosan rajapintoja käyttäen hyväksi suurten (mb>5.5) teleseismisten (etäisyys asemasta 20-90 astetta) maanjäristysten signaaleja.