Kallioperän kolmiulotteinen deformaatiomalli

Projekti tutkii Svekofennisen orogenian leviämisen vaikutusta kuoren kolmiulotteiseen rakenteeseen ja sen magmaattiseen ja metamorfiseen kehitykseen. Toisin sanoen tutkitaan romahtamisen vaikutusta nykyiseen seismiseen rakenteeseen, litologiseen, rakennegeologiseen ja metamorfiseen karttakuvaan sekä mineralisaatioiden esiintymistä romahdusrakenteissa.

Projektin keskeisiä tutkimusteemoja ovat: Milloin kuoren kerroksellinen rakenne muodostui, millainen jännityskenttä vallitsi sekä mihin suuntaan ja millä nopeudella ja kuinka paljon erikokoiset kappaleet ja yksiköt liikkuivat. Miten kehitykseen vaikuttivat paksuuntuneen kuoren ja litosfäärin koostumus- ja lämpötilaerot? Projektissa testataan erilaisia vaihtoehtoisia selitysmalleja ja rakennetaan kolmiuloteinen kallioperämalli geofysikaalisista ja geologisista aineistoista.

Projekti on yhteistyöhanke Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Oulun yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeen vetäjänä on Annakaisa Korja (HY). 

Seismologian instituutissa tutkitaan kuoren nopeusvariaatioita, nopeusanisotropiaa, kuoren heijastavia rakenteita sekä keskikuoren- ja yläkuoressa tapahtuvia rakenteellisia muutoksia. Geologian osastolla tutkitaan vuoriston leviämiseen liittyvää magmaattista ja metamorfista kehitystä.

Alaprojektit

 • Kuoren kolmiulotteinen seisminen nopeus- ja anisotropiarakenne
 • Keski-Suomen granitoidikompleksi yläkuoren rakenteellinen kehitys
 • Muinainen jännityskenttä; lineaatio- ja hiertovyöhykekartta
 • Pohjanmaan core-complexin rakenne ja kehitys
 • Etelä-Suomen migmatiitit ja keskikuori
 • Leviäminen ja transformi- ja kulkusiirrokset
 • 3D-mallit ja -visualisointi
 • Vuoriston leviämisen analogimallinnus
 • FIRE 1,2 & 3 -Finnish Reflection Experiment- Suomen kallioperän heijastusominaisuudet
 • Litosfäärin ja vaipan rakenne linjalla Raippaluoto - Ylämaa

Alueella aikaisemmin tehdyt tutkimukset

  • BABEL - seisminen heijastus- ja taittumisluotaus
  • CABLES – seisminen taittumisluotaus
  • FENNIA - seisminen taittumisluotaus
  • SVEKA 91 - seisminen taittumisluotaus
  • BALTIC - seisminen taittumisluotaus
  • SVEKA 81 - seisminen taittumisluotaus