POLAR seisminen laajakulmaluotaus Pohjois-Lapissa

POLAR-syväluotauslinja tehtiin kansainvälisenä yhteistyönä 1985. Linja on pohjoisin osa EGT-linjaa (European Geotransect) Välimereltä Jäämerelle. POLAR-profiililla tehtiin ensimmäinen heijastusluotauskoe kuorimittakaavassa Pohjoismaissa.

Linjan aineistosta on julkaistu useita kansainvälisiä artikkeleita ja opinnäytteitä. Linja on julkaistu myös erillisenä transektilakanana (Geologian tutkimuskeskus) ja sen geologisista ja geofysikaalisista tulkinnoista on julkaistu erikoisvolyymi Tectonophysics 162(1/2) vuodelta 1989. Heijastuluotauslinja FIRE 4 on kulkee pohjoisosistaan pitkin POLAR-profiilia.