PASSEQ

PASSEQ 2006-2007 mittauksen päätavoite on tutkia vaipan seismisen rakenteen muuttumista Euroopan halkaisevan sutuurivyöhykkeen (Trans-European Suture Zone -TESZ) pohjoisen osan Teisseyre-Tornquist-vyöhykkeen (TTZ) alueella Puolassa. Vyöhyke erottaa Länsi-Euroopan nuoren variskilaisen alueen paljon vanhemmasta prekambrisesta Itä-Euroopan kratonista. Teisseyre-Tornquist-vyöhykkeen syvän rakenteen tuntemus on tärkeää Euroopan alueen kehityksen ja tektonisten prosessien tutkimukselle. Projektin tutkimuskohteita ovat mm. litosfäärin syvien osien rakenne: astenosfäärin ja litosfäärin rajapinta (LAB) sekä nopeusepäjatkuvuudet 410km ja 660km syvyyksillä.

 Tutkimusmenetelmiin kuuluvat mm. seismisten P-aaltojen residuaalianalyysi, receiver function -analyysi, teleseisminen pinta-aalto- ja tomografiatutkimus  sekä SKS-aaltotutkimukset.  Mittausten aikana rekisteröitiin paikallisia, alueellisia ja teleseismisiä maanjäristyksiä toukokuusta 2006 joulukuuhun 2007. Jatkuvaa rekisteröintiä varten asennettiin 150 tilapäistä seismistä asemaa 300 km leveälle ja noin 1000 km pitkälle Teisseyre-Tornquist-vyöhykkeen ylittävälle käytävälle, joka kulkee Saksasta ja Tsekin tasavallasta Puolan kautta Liettuaan.

Tutkijat Seismologian instituutissa:
Timo Tiira
Kari Komminaho

Yhteistyökumppamit:
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Institute of Geophysics, University of Warsaw, Poland
GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ), Germany
Institute of Geophysics, Czech Academy of Sciences, Prague
Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Prague
Danish Geological Survey, Copenhagen , Denmark
Sodankylä Geophysical Observatory, University of Oulu, Finland
University of Vilnius, Lithuania
University of Leicester, Great Britain
Institute of Geodesy and Geophysics, Vienna University of Technology, Austria
University of Texas at El Paso, USA
Eötvös Lorand Geophysical Institute (ELGI), Budapest, Hungary