Ohjeita tsunamin varalle

Mitä on syytä tietää tsunameista

 • Tsunamit ovat lähes aina maanjäristysten aiheuttamia. Jos siis tunnet rannikolla oleillessasi maanjäristyksen, on syytä huomioida tsunamin mahdollisuus. Tsunamin aiheuttava maanjäristys saattaa kuitenkin tapahtua myös kaukana rannikolta, eikä maanjäristystä näin ollen välttämättä tunneta kaikilla tsunamin uhkaamilla alueilla.
 • Tsunamit voivat olla erittäin suuria, vaikka useimmat niistä ovatkin kooltaan pienempiä. Rannikolla tsunamin korkeus saattaa olla jopa 10 metriä tai enemmän (30 metriä äärimmäistapauksissa), ja tsunamit voivat tunkeutua sisämaahan useita satoja metrejä, alavilla paikoilla jopa useita kilometrejä.
 • Tsunami koostuu sarjasta aaltoja. Usein ensimmäinen aalto ei ole suurin. Tsunamivaara voi kestää useita tunteja ensimmäisen aallon saapumisen jälkeen.
 • Tsunami liikkuu nopeammin kuin henkilö kykenee juoksemaan.
 • Toisinaan rantaviiva vetäytyy tai tulvii (jopa useita satoja metrejä) minuuteista noin puoleen tuntiin ennen tsunamin saapumista.
 • Tsunamien voima on valtava. Tsunami voi kuljettaa mukanaan useiden tonnien painoisia kiviä, laivoja, yms. jopa useiden satojen metrien päähän sisämaahan.
 • Tsunami voi iskeä koska tahansa, yöllä tai päivällä.
 • Tsunami voi liikkua mereen johtavia jokia ja puroja pitkin.

Jos olet maalla tsunamin uhatessa

 • Jos olet sisällä ja kuulet tsunamivaroituksen, evakuoi rakennus mikäli se sijaitsee rannikolla (tarkkaa evakuointietäisyyttä rannasta katsoen on mahdotonta antaa yleisluontoisesti, sillä tsunamit saattavat olla hyvin eri kokoisia ja vaaravyöhyke riippuu myös kunkin rannikon pinnanmuodoista, mutta pääsääntöisesti kyse on sadoista metreistä ja pinnanmuodoiltaan alavilla paikoilla jopa kilometreistä; Tyynenmeren alueella evakuointivyöhykkeet on määritelty viranomaisten toimesta) ja siirry rauhallisesti sisämaahan korkeammille paikoille turvaan.
 • Jos olet rannalla tai lähellä merta ja tunnet järistyksen, ÄLÄ ODOTA tsunamivaroitusta vaan siirry välittömästi turvaan sisämaahan. Paikallinen tsunami voi iskeä vain muutamia minuutteja järistyksen jälkeen. Pysy poissa jokien ja purojen lähettyviltä, tsunami voi liikkua mereen johtavia jokia ja puroja pitkin.
 • Kaukana rannikolta syntyneet tsunamit antavat periaatteessa ihmisille tarpeeksi aikaa siirtyä korkeammille paikoille turvaan, mikäli tsunami kyetään havaitsemaan ajoissa, mutta rannikon lähellä syntyneet tsunamit saattavat iskeä vain muutamia minuutteja järistyksen jälkeen. Jos siis tunnet maan järisevän sinulla saattaa olla vain muutamia minuutteja aikaa siirtyä turvaan. Mikäli tsunamivaroitusta ei ole annettu, etkä ole tuntenut järistystä, mutta huomaat meren rantaviivan vetäytyvän tai tulvivan yllättäen, siirry välittömästi sisämaahan korkeammille paikoille turvaan. Älä tällöin vaaran välittömästi uhatessa palaa hakemaan tavaroitasi hotellista tai rannalta.
 • Korkeiden, monikerroksisten, raudoitettujen betonihotellien ja rakennusten ylemmät kerrokset voivat tarjota turvapaikan, mikäli ei ole aikaa siirtyä sisämaahan korkeammille paikoille turvaan. Tällaisia rakennuksia ei kuitenkaan tulisi käyttää ensisijaisina turvapaikkoina, jos on aikaa siirtyä sisämaahan korkeammille paikoille turvaan. Kodit ja pienet rakennukset matalilla rannikkoalueilla eivät ole turvallisia.

Jos olet merellä tsunamin uhatessa

 • Tsunami on mahdotonta havaita paljain silmin avomerellä. Avomerellä tsunamiaallot ovat vain joitakin senttimetrejä korkeita (enimmilläänkin vain noin metrin) ja näin ollen alukset avomerellä ovat turvassa. Jos siis kuulet tsunamivaroituksen avomerellä, älä palaa satamaan tai rannikolle vaan odota merellä vaaran väistymistä. Huomioi, että tsunamivaara voi kestää useita tunteja.
 • Jos kuulet tsunamivaroituksen lähellä rantaa, olet aluksessa ja aikaa on tarpeeksi siirtyä avomerelle, tee niin. On kuitenkin tärkeää kuunnella viranomaisten ohjeita, mikäli niitä on saatavilla. Jos olet rannalla tai aivan rannan tuntumassa, voi olla turvallisinta siirtyä sisämaahan korkeammille paikoille avomeren sijaan. Jos tsunami on syntynyt lähellä, voi aikaa sen saapumiseen olla vain joitakin minuutteja. Pienillä aluksilla ei ole tsunamin uhatessa syytä lähteä merelle, jos sää on myrskyisä. Myrsky saattaa aiheuttaa pienille aluksille suuremman riskin kuin tsunami ja henkilövahinkojen välttämiseksi tällöin on turvallisinta siirtyä sisämaahan.

Nämä ohjeet on koostettu Washingtonin yliopiston tsunamiohjeiden (http://www.geophys.washington.edu/tsunami/general/mitigation/mitigation.html ) pohjalta. Muita tsunamioppaita verkossa:Surviving a Tsunami—Lessons from Chile, Hawaii, and Japan

 

Tsunamiin varautuminen

Periaatteessa tsunami voi iskeä mille tahansa rannikolle. Yleisimmin tsunamit kuitenkin koettelevat Tyynen valtameren rannikoita, joilla myöskin varoitusjärjestelmä on ollut jo pitkään toiminnassa. Tsunamien määrällinen keskittyminen Tyynelle valtamerelle johtuu alueen voimakkaasta tektonisesta aktiivisuudesta. Suurin osa maailman suurista maanjäristyksistä tapahtuu nk. Tyynenmeren tulikehällä. Useimmiten tsunamit syntyvät sellaisten suurten, matalien maanjäristysten seurauksena, joiden episentri tai siirroslinja on lähellä merenpohjaa tai merenpohjassa. Erityisesti suuret valtameren ylittävät megatsunamit ovat historiassa olleet harvinaisempia maailman muilla merialueilla, eikä varoitusjärjestelmiä ole tämän takia toistaiseksi rakennettu esimerkiksi Intian valtamerelle tai Atlantille.

Kuten maanjäristyksiäkään, tsunameja ei siis voida ennustaa hyvissä ajoin etukäteen.
Varoitusjärjestelmänkin ollessa käytössä ne ovat aina yllättäviä luonnonkatastrofeja. Tyynellä valtamerellä varoitusjärjestelmä on kuitenkin toiminut hyvin ja säästänyt ihmishenkiä. Paikallinen tsunami voi iskeä vain muutamia minuutteja lähellä rannikkoa tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen, mutta mikäli tsunami ylittää valtameren saattaa olla jopa useita tunteja aikaa varoittaa kaukaisempien rannikoiden asukkaita. Paras keino varautua tsunamiin on silti tieto sen mekanismeista.

Suunnitellessasi matkaa jollekin maailman rannikolle voit siis valmistautua ottamalla selvää alueen tektoniikasta (alueellisesta sijainnista laattareunoihin nähden) sekä maanjäristys- ja tsunamiriskistä. Mikäli kohteesi sijaitsee riskialueella, voit etukäteen tutustua ohjeisiin maanjäristyksen ja tsunamin varalle. Paikan päällä on aina hyvä myös tutustua esimerkiksi hotellin omiin turvaohjeisiin ja hätäpoistumisteihin. Mikäli pelkäät tsunamin uhkaa, voit valmiiksi paikantaa turvallisen korkeammalla sijaitsevan kohteen tai vahvarakenteisen monikerroksisen rakennuksen hätätilanteen varalle. Kaikkiaan on kuitenkin hyvä muistaa, että todennäköisyys joutua auton yliajamaksi on moninkertainen verrattuna todennäköisyyteen kuolla luonnonkatastrofissa.