Tsunamin eteneminen

Tsunamin synnyttyä se etenee avoimella valtamerellä suunnilleen nopeudella 500–900 km/h. Nopeus on riippuvainen meren syvyydestä, ja voidaan arvioida likimäärin kaavalla kaava, jossa v on aallon nopeus (m/s), g on painovoiman kiihtyvyys (n. 9,8 m/s²) ja h on meren syvyys (m) (Kuva 1). Näin aallon nopeudeksi tulee n. 500 km/h, kun meren syvyys on 2 km, ja n. 900 km/h, kun meren syvyys on 6 km. Johtuen tästä nopeuden syvyysriippuuvudesta tsunamiaallot taittuvat poispäin syviltä alueilta ja kohti matalempia alueita. Aallot voivat siten kiertää suuriakin maa-alueita, eivätkä niemimaan tms. esteen takana olevat alueet (tsunamin syntypaikasta katsottuna) ole välttämättä suojassa tsunamilta. Syvyysriippuvuuden avulla voidaan kuitenkin myös ennustaa tsunamien kulkureittejä valtamerialueilla, joilta on tarkkoja tietoja pohjanmuodoista. (Animoitu simulaatio Intian valtameren tsunamista joulukuussa 2004: http://www.es.ucsc.edu/~ward/indo.mov [Steven Ward, University of California]. Animaatiossa näkyy myös, miten aalto taittuu Sri Lankan taakse, ja osuu myös näennäisesti suojassa olevan Intian rannikon osalle.)

 

aalto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuva 1. Aallon amplitudi (A), korkeus (2×A), pituus (λ) sekä meren syvyys (h).

Tsunamien aallonpituudet (matka aallonharjalta perässä seuraavan toisen aallon harjalle) avomerellä ovat kymmenistä satoihin kilometreihin, ja niiden aallonkorkeus on senttimetriluokkaa, enimillään noin metrin (Kuva 1). Tämän takia tsunamit ovat avomerellä huomaamattomia – koko kymmenien tai jopa satoja kilometriä pitkän aallon täytyy kulkea ohitse jotta se muuttaisi merenpinnan korkeutta muutamalla kymmenellä senttimetrillä – ja peittyvät usein tavallisten tuuliaaltojen vaikutuksen alle. Vaikka tsunamien aallonkorkeus avomerellä voi vaikuttaa vaatimattomalta, on niihin kuitenkin varastoitunut valtava määrä energiaa, kun vesimassa koko syvyydeltä on saatettu liikkeeseen.

Aallon vaimenemisen nopeus on kääntäen verrannollinen sen aallonpituuteen. Tämän takia tsunamiaaltojen vaimeneminen on moninkertaisesti hitaampaa kuin tavallisten tuuliaaltojen, joiden aallonpituus valtamerillä on sadan metrin luokkaa. Isojen maanjäristysten aiheuttamat tsunamiaallot voivatkin ylittää kokonaisia valtameriä alle päivässä.