Tsunamit

Kuva: seismologian instituutti

Tsunami (jap. tsu-nami, "satama-aalto") eli hyökyaalto on merenpohjan voimakkaasta liikkeestä syntynyt sarja aaltoja. Se voi syntyä maanjäristyksen, merenalaisen tai mereen syöksyneen maanvyörymän sekä vulkaanisen toiminnan tuloksena. Tsunami eroaa tavallisista tuulen synnyttämistä aalloista siten, että se saattaa meren vesimassan liikkeelle koko syvyydeltään, kun taas tuuliaaltojen vaikutus rajoittuu vain ylimpään pintakerrokseen. Tsunamien aallonpituudet ja nopeudet ovat myös huomattavasti isommat: aallonpituus kymmenistä satoihin kilometreihin sekä nopeus avomerellä 500-900 km/h. 1900-luvulla tsunamit vaativat yli 100 000 kuolonuhria, ja yksin joulukuun 2004 tsunamionnettomuus Intian valtamerellä aiheutti yli 250 000 ihmishengen menetyksen.

Ohjeita tsunamin varalle Tsunamit ovat lähes aina maanjäristysten aiheuttamia. Jos siis tunnet rannikolla oleillessasi maanjäristyksen, on syytä huomioida tsunamin mahdollisuus. Lue lisää...

Tsunamin synty Tsunami syntyy, kun meressä oleva vesipatsas saatetaan epätasapainoon. Tähän vaaditaan pystysuuntainen merenpohjan liike. Lue lisää...

Tsunamin eteneminen Tsunamin synnyttyä se etenee avoimella valtamerellä suunnilleen nopeudella 500–900 km/h. Nopeus on riippuvainen meren syvyydestä Lue lisää...

Tsunamin rantautuminen Tsunamin saapuessa valtamereltä matalampaan veteen – ensin mannerjalustalle ja sitten rantaveteen – sen nopeus laskee Lue lisää...

Tsunamivaroitusjärjestelmistä Varoitusjärjestelmät pystyvät yleensä ennustamaan tsunamin saapumisajan melko tarkasti, mutta niiden koon, ja vastaavasti sisämaahan ulottuvuuden, arvioiminen on huomattavasti vaikeampaa. Lue lisää...

Lisätietoa:

Tsunami-informaatiokeskus

TSUNAMIVAROITUKSET


Intian valtameren tsunami 26.12.2004

Tsunameista on ladattavissa opetustarkoitukseen PowerPoint-esitys (suomeksi):
tsunami.ppt (n. 1,8 Mt)

Informaatiopaketti tsunameista (in English) (n. 5 MB)

-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

Temporary files, not related to tsunamis

Short-course: Fractures in complex rock, enhanced geothermal systems and borehole seismology
Lecture_slides (PDF)

Background_notes (PDF)

Review of GeoCrit_TFI lectures (PDF)