Jordbävningar Kontaktuppgifter

Geografiska avdelningen
Geologiska avdelningen
PB 64
(Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens kansli
Seismologiska institutet

PB 68
(Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitets växel)

Skicka Din rapport om jordskalvet

Seismologiska Institutet samlar uppgifter om jordskalvet ock ber Dig vänligen besvara
följande frågor.
Uppgifterna lämnades av :
Jordskalvet iakttogs

Observationsplatsens adress :
(Gatuadress eller gård; stadsdel eller by; stad eller kommun)

Närmare bestämning såsom t.ex. avstånd och riktning från väg, närmaste by, stad eller något annat ställe som lätt hittas på kartan:
Jordskalvet
iakttogs Vänligen besvara följande frågor.
iakttogs inte

Tack för svaret!


  iakttogs.
Hur länge tycktes jordskalvet vara?
I fall något dån hördes, vad liknade det?
Rapportören befann sig
             någon annanstans, var?
Hur gammal är byggnaden (ungefär): år.
Hur många våningar har den?
I vilken våning befann sig rapportören?
Rapportören
Markens beskaffenhet på observationsplatsen är
Hur tjock är det lösa jordlagret (ungefär)?:

Iaktagelsers art
 
Inomhus iakttogs fenomenet
Antalet observatörer inomhus:
Utomhus iakttogs fenomenet
Antalet observatörer utomhus:
väcktes av jordskalvet.
skrämdes av skalvet.
Djuren inomhus.
Gårdens djur, också utomhus,


Klicka vid alla Du har iakttagit:

Fönstren skallade litet
Fönstren skallade mycket
Kärl och /eller glas skallrade litet
Kärl och /eller glas skallrade mycket
Vatten eller annan vätska darrade i kärlen
Vatten eller annan vätska skvalpade ur fyllda kärl
Hängande föremål svängde litet
Hängande föremål svängde mycket
Dörrar öppnades/stängdes
Fönster öppnades/stängdes
Några lättare föremål flyttades/kullkastades/nedföll
Några tyngre föremål flyttades/kullkastades/nedföll
Lättare möbler skakade
Tyngre möbler skakade
Möbler flyttades/kullkastades
Taksparrar/timret/andra trästructurer/möbler knarrade eller gnisslade
Hela rummet/byggnaden skakades lätt
Hela rummet/byggnaden skakades starkt


Sprickor uppstod i skorstenen/väggarna/brandmuren eller andra skador:
 
   
Andra iaktagelser angående skalvet: