Jordbävningar Kontaktuppgifter

Geografiska avdelningen
Geologiska avdelningen
PB 64
(Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens kansli
Seismologiska institutet

PB 68
(Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitets växel)

Seismologiska institutet

Bild: Seismologiska institutet

Seismologiska institutet gör seismologiska observationer och forskningsarbete. Institutet uppehåller Finlands nationella seismiska stationsnätet (HE).

 

logoHar Du känt marken darra eller bölja under fötterna? Eller inträffade i Din hemkommun ett jordskalv som Du inte lade märke till? Vi intresserar oss för sådana fall och vore tacksamma om Du besvarade de följande frågorna.

 

Maanjäristysilmoitukset

Viimeaikaiset maanjäristykset

Laitoksen tutkijat uutisotsikoissa