Jordbävningar Kontaktuppgifter

Geografiska avdelningen
Geologiska avdelningen
PB 64
(Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens kansli
Seismologiska institutet

PB 68
(Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitets växel)

Anvisningar för jordbävning

jordbävningar

FÖRE JORDBÄVNING

 • Håll en ficklampa, bärbar radio (med fungerande batterier) och förstahjälpväska tillgängligt. Kontrollera var nödutgångarna och skumsläckarna befinner sig.
 • Begrunda på förhand vilka som är de säkraste platserna i rummet/bostaden.
 • Förvara tunga och stora föremål på lägsta hyllan eller på golvet, men ändå borta från gångarna.
 • Bestäm en mötesplats på förhand, ifall någon av familjens medlemmar skulle tappa bort sig under en eventuell jordbävning.

UNDER EN JORDBÄVNING
(en jordbävning räcker i genomsnitt ett par tiotals sekunder)

Inomhus

 • Stanna inomhus. Rusa inte ut, eftersom många av personskadorna sker när människor avlägsnar sig eller försöker avlägsna sig från byggnader.
 • Ta skydd under ett stadigt bord, en säng, under innerdörrars karm eller vid husets mittersta vägg. Sätt dig på huk och skydda huvudet.
 • Håll avstånd till ytterdörrar, fönster och skorstenar samt bräckliga och fallande föremål såsom speglar, takkronor, stora skåp m.m.
 • Använd inte hiss

Utomhus

 • Stanna utomhus. Gå lungt till största möjliga öppna område.
 • Håll dig på avstånd speciellt från gamla och höga byggnader, elstolpar, kraftledningar samt lätt rasade sluttningar och väggar m.m.
 • Gå inte in i en byggnad, om du inte är säker på byggnadens säkerhet.

I bilen

 • Stanna bilen på en möjligast öppen plats på avstånd från byggnader, elstoplar, kraftledningar, broar och sluttningar.
 • Stanna i bilen tills jordskalvet är över.

EFTER EN JORDBÄVNING

 • Behåll lugnet.
 • Stäng av strömmen och gasen vid mån av möjlighet.
 • Undvik lösa elledningar och rör inget metalliskt som vidrör dem.
 • Använd ficklampa. Använd inte tändstickor/tändare samt rök inte. Sätt inte heller på några maskiner för risken av kortslutningar och gasläckage.
 • Lyssna via bärbar radio (batteridriven) på eventuella tilläggsinstruktioner och följ dem.
 • Flytta inte på allvarligt skadade personer, ifall de inte är i övrig fara. Ge vid behov första hjälpen.
 • Försök släcka små bränder som uppstått. Ifall det inte är möjligt, kontakta brandkåren. Undvik utöver detta att använda telefonen.
 • Förbered för efterskalv, som kan öka skadorna.
 • Ifall byggnaden är skadad, avlägsna er från den. Ta med vatten, mat, förstahjälpsmaterial och nödvändiga läkemedel.
 • Ifall du vet att personer är fast under bråte, kontakta räddningsväsendet.
 • Gå inte in i skadade byggnader eller i närheten av dem.
 • Kom ihåg att vägar och gator skall vara i utryckningsfordonens förfogande. Vandra alltså inte omkring i onödan.
 • Undvik stränder och flodbäddar. Vid världshavens stränder finns det en risk för att en svallvåg (tsunami) kan uppstå i samband med ett jordskalv.