Johtokunta

Kuva: Veikko Somerpuro

Johtokunnan puheenjohtaja: dekaani Jouko Väänänen

Johtokunnan jäsenet:

jäsen:

varajäsen

toimialajohtaja
Kirsti Loukola-Ruskeeniemi,
(Työ- ja elinkinoministeriö)

tutkimusjohtaja Pekka Nurmi,
(Geologian tutkimuskeskus)

laboratorionjohtaja Harri Toivonen,
(Säteilyturvakeskus)

valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen,
(Säteilyturvakeskus)

evl Jussi Tudeer,
(Pääesikunnan operatiivinen osasto,
Puolustusvoimat)

Dl Mika Kiiskinen,
(Puolustusvoimat)

professori Ritva Serimaa,
(Fysiikan laitos, HY)

johtaja Hannu Koskinen,
(Fysiikan laitos, HY)

ulkoasiainsihteeri Lauri Hirvonen,
(Ulkoasiainministeriö)

yksikönpäällikkö Sannamaaria Vanamo,
(Ulkoasiainministeriö)

siemologi Kati Oinonen,
(Seismologian instituutti)

yliteknikko Pasi Lindblom,
(Seismologian instituutti)

seismologi Timo Tiira,
(Seismologian instituutti)

yliopistotutkija Päivi Mäntyniemi,
(Seismologian instituutti)