Anvisningar för jordbävning

FÖRE JORDBÄVNING

 • Håll en ficklampa, bärbar radio (med fungerande batterier) och förstahjälpväska tillgängligt. Kontrollera var nödutgångarna och skumsläckarna befinner sig.
 • Begrunda på förhand vilka som är de säkraste platserna i rummet/bostaden.
 • Förvara tunga och stora föremål på lägsta hyllan eller på golvet, men ändå borta från gångarna.
 • Bestäm en mötesplats på förhand, ifall någon av familjens medlemmar skulle tappa bort sig under en eventuell jordbävning.

UNDER EN JORDBÄVNING
(en jordbävning räcker i genomsnitt ett par tiotals sekunder)

Inomhus:

 • Stanna inomhus. Rusa inte ut, eftersom många av personskadorna sker när människor avlägsnar sig eller försöker avlägsna sig från byggnader.
 • Ta skydd under ett stadigt bord, en säng, under innerdörrars karm eller vid husets mittersta vägg. Sätt dig på huk och skydda huvudet.
 • Håll avstånd till ytterdörrar, fönster och skorstenar samt bräckliga och fallande föremål såsom speglar, takkronor, stora skåp m.m.
 • Använd inte hiss

Utomhus:

  • Stanna utomhus. Gå lungt till största möjliga öppna område.
  • Håll dig på avstånd speciellt från gamla och höga byggnader, elstolpar, kraftledningar samt lätt rasade sluttningar och väggar m.m.
  • Gå inte in i en byggnad, om du inte är säker på byggnadens säkerhet.

  I bilen:

   • Stanna bilen på en möjligast öppen plats på avstånd från byggnader, elstoplar, kraftledningar, broar och sluttningar.
   • Stanna i bilen tills jordskalvet är över.

   EFTER EN JORDBÄVNING

    • Behåll lugnet.
    • Stäng av strömmen och gasen vid mån av möjlighet.
    • Undvik lösa elledningar och rör inget metalliskt som vidrör dem.
    • Använd ficklampa. Använd inte tändstickor/tändare samt rök inte. Sätt inte heller på några maskiner för risken av kortslutningar och gasläckage.
    • Lyssna via bärbar radio (batteridriven) på eventuella tilläggsinstruktioner och följ dem.
    • Flytta inte på allvarligt skadade personer, ifall de inte är i övrig fara. Ge vid behov första hjälpen.
    • Försök släcka små bränder som uppstått. Ifall det inte är möjligt, kontakta brandkåren. Undvik utöver detta att använda telefonen.
    • Förbered för efterskalv, som kan öka skadorna.
    • Ifall byggnaden är skadad, avlägsna er från den. Ta med vatten, mat, förstahjälpsmaterial och nödvändiga läkemedel.
    • Ifall du vet att personer är fast under bråte, kontakta räddningsväsendet.
    • Gå inte in i skadade byggnader eller i närheten av dem.
    • Kom ihåg att vägar och gator skall vara i utryckningsfordonens förfogande. Vandra alltså inte omkring i onödan.
    • Undvik stränder och flodbäddar. Vid världshavens stränder finns det en risk för att en svallvåg (tsunami) kan uppstå i samband med ett jordskalv.