Siirrokset

Kuva: Ville Rinne

Siirrostyypit

Normaalisiirros (normal fault): Siirroksen “yläpuolinen” osa liikkuu alaspäin.

Käänteinen siirros (reverse fault) tai työntösiirros (thrust fault): Siirroksen “yläpuolinen” osa liikkuu ylöspäin. (Työntösiirros on käänteinen siirros, jonka siirrostason kulma on 45° tai alle.)

Sivuttaissiirros (strike-slip fault): Pystysuora (tai lähes pystysuora) siirros, jossa lohkot liikkuvat toistensa suhteen horisontaalisesti. Voidaan erottaa oikea- ja vasenkätinen sivuttaissiirros.

Transformisiirros (transform fault):Sivuttaissiirroksen erityismuoto, joka ilmenee laattatektoniikassa esim. valtamerten keskiselänteillä ja muilla erkanemisvyöhykkeillä. (in english)

Linkkejä