Japanin maanjäristyksen taustaa

Tyynen meren merellinen laatta liikkuu luoteeseen n. 100 mm vuodessa ja Ohotan mikromannerlaatta länsilounaaseen n. 14 mm vuodessa, yhteensä ne lähenevät toisiaan 105 mm vuodessa (kuva 1). Laattojen läheneminen on mahdollista, koska ohuempi Tyynen meren laatta painuu Ohotan laatan alle eli subduktoituu. 

Kuva 1. Laattarajat Japanin lähistöllä ja laattojen liikkeet. Tyynen meren laatta painuu Ohotan laatan alle eli subduktoituu.

Tyynen meren laatta kasvaa Tyynen valtameren itäosassa sijaitsevalla keskiselänteellä, jossa syntyy uutta merenpohjaa.  Syntynyt merenpohja liikkuu luoteeseen aina Euraasian itäreunalle asti, missä se painuu alaspäin, muodostaa subduktiovyöhykkeitä ja lopulta tuhoutuu maan sisäosissa. Subduktiovyöhykkeen yläpuolelle on muodostunut Japanin vulkaaninen saarikaari ja Euraasian reunalle on muodostunut useita pieniä ns. mikro- eli reunalaatoja.

Japanin Honshun maanjäristys oli ylityöntösiirroksessa, missä Ohotan laatta nousee alas painuvan Tyynenmeren laatan päälle (kuva 2). Mannerlaatta liikkui 10-20 m ylöspäin pitkin 14 asteen kulmassa olevaa ylityöntösiirrosta, joka on n. 80 km pitkä ja 300 km siirroksen suunnassa (kuva 3).

Kuva 2. Poikkileikkaus vyöhykkeestä, jossa Tyynen meren laatta painuu Ohotan laatan alle subduktiossa. Ohotan laatalle on muodostunut Japanin vulkaaninen saarikaari.

Kuva 3. Japanin Honshun järistyksessä liikkunut Ohotan ja Tyynen meren laattojen välinen ylityöntösiirros.