Kuva 1: Laattarajat kartalla. Intian valtameren suuri maanjäristys on esitetty keltaisella tähdellä ja jälkijäristykset (voimakkuudeltaan yli 5) mustilla pisteillä. Laattojen suhteelliset liikkeet on esitetty nuolilla.

 

Kuva 2: Poikkileikkaus alueesta kuvan 1 harmaan linjan kohdalta. Maanjäristyksen episentrin kohta on esitetty punaisella nuolella.

Takaisin