Voimakas maanjäristys Meksikon rannikolla 8.9.2017

Meksikon rannikolla järisi maa voimakkaasti 7.9.2017 klo 23:49:21 paikallista aikaa. Rannikolle annettiin järistyksen jälkeen tsunamvaroitus.

Järistykselle on ilmoitettu seuraavanlaiset alustavat tapahtumapaikka- ja tapahtuma-aika-arviot (USGS):

Maantieteelliset koordinaatit: 15.068°N   93.715°W
Tapahtuma-aika (UTC): 8.9. klo 04:49:21 eli 7.9. klo 23:49:21 paikallista aikaa
Voimakkuus:8.1

 

Lisää tietoa maanjäristyksestä saa mm. seuraavilta sivuilta:
Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen (USGS) sivut maanjäristyksestä
EMSC:in sivut
GEOFONin lista maanjäristyksistä

kartta latautuu...

Kuva 1. Maanjäristyksen sijainti kartalla esitettynä punaisella tähdellä.

Viimeaikaiset suuret maanjäristykset Meksikon subduktiovyöhykkeessä
Merellinen Kookos-laatta (CO) painuu koilliseen Pohjois-Amerikan mannerlaatan (NA) ja Karibian (CA) ja Panaman (PM) laattojen alle 60-80 mm vuodessa (Kuva 1). Vastaavasti Pohjois-Amerikan laatta liikkuu hitaasti länteen (26 mm/vuodessa), Karibian ja Panaman laatat ovat lähes paikallaan. Subduktoituessan eli painuessaan alas Kookos-laatta samalla hieman taipuu ja liikkuu merelle päin.  Subduktoituvan Kookos-laatan ikä, lämpötila ja tiheys kasvavat luoteesta kaakkoon pitkin laattarajaa, samalla kun etäisyys keskiselänteestä kasvaa. Muutoksen vuoksi Kookos laatan alaspainumiskulma kasvaa vastaavasti luoteesta kaakkoon. Luoteisosissa tapahtuu loivempi subduktio ja kaakkoisosissa jyrkempi subduktio. Luoteisosissakin subduktio muuttuu loivasta jyrkäksi 50-70 km syvyydellä noin 300 km etäisyydellä rannikosta.
Sekä 8.9.2017 M8.1 Pijijiapan että 19.9.2017 M7.1 Raboso, tapaukset ovat tapahtuneet Subduktiovyöhykkeen luoteisosassa, missä Kookos-laatta painuu Pohjois-Amerikan laatan alle. Järistykset ovat aiheutuneet ns. normaalisiirroksissa Kookos-laatan sisällä (ns. intraplate järistyksiä) (Kuva 2) subduktiovyöhykkeen jyrkässä osassa. Maanjäristykset ovat vapauttaneet vetojännitystä (tensio), joka aiheutuu painavan laatan taipumisesta ja uppoamisesta vaippaan.

Kuva 1. Meksikon laattatektoninen sijainti.  Maanjäristykset on merkitty punaisilla ja keltaisilla palloilla. 8.9.2017 tapahtunut Pijijiapan magnitudi Mw 8.1 järistys on merkitty valkoisella tähdellä. 19.9.2017 tapahtunut Raboso magnitudi Mw 7.1 on merkitty vihreällä tähdellä.

 

 

 

Kuva 2. Periaatekuva Meksikon subduktiovyöhykkeen maanjäristysten tektonisesta sijainnista. Kuvassa on esitetty kaksi suurta Kookos-laatan sisällä tapahtunutta järistystä, jotka ovat aiheutuneet normaalisiirroksista, eli yläpuoli on laskeutunut alas. 8.9.2017 tapahtunut Pijijiapan magnitudi Mw 8.1 järistys on merkitty valkoisella tähdellä. 19.9.2017 tapahtunut Raboso magnitudi Mw 7.1 on merkitty vihreällä tähdellä.

Ohjeita matkailijalle

Ohjeita maanjäristyksen varalta
Mitä matkailija voi tehdä ennakolta
På resa i jordskalvsländer
Anvisningar för jordbävning