Jordbävningar Kontaktuppgifter

Geografiska avdelningen
Geologiska avdelningen
PB 64
(Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens kansli
Seismologiska institutet

PB 68
(Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitets växel)

Italienska jordbävningen 24.8.2016

En större jordbävning med magnitud 6,2 inträffade i natt i centrala Italien. Skalvet har känts omkring Mellersta Italien och registrerats omkring Europa, också i Finland.

Jordbävningen orsakades av normal rörelse på en normal förkastning ovanpå en plattgräns som följer Apenninerna, den italienska bergskedjan som bildar ryggraden för Apenninska halvön. Tektoniska plattorna på båda sidor av halvön närmar sig och orsakar jordskalv. Större jordskalv med magnitud över 6 förekommer en gång i tio år.

Förkastningen rörde längs en 15 km lång sträcka. På detta omrörda område förekommer efterskalven upptill 5.5 magnituden i de närmaste månader. Jordskalven hände vid 10 km djuphet, därför har markrörelsen varit stark i de nära liggande byarna och därför är skadegörelsen i bebyggelse omfattande. Över två hundra dödsfall har rapporterats och skadegörelsen är stor.

Den största jordbävningen i området inträffade 1915 då 32 000 människor omkom. Tre större jordskalv med magnitud över 6 1997, 2009 och 2016 har tagit plats på samma sträck i denna plattgräns. Jordskalvet på 24.8.2016 ligger mitt i mellan L'Aquila (2009) och March Umbria (1997). Därför är der sannolik att rörelsen på denna del av plattgränsen är mer eller mindre färdig och att större jordbävningar i just denna del förväntas först i hundra år. Andra delar av plattgränsen kommer att röra på sig tidigare förstås.

kartta latautuu...

Kuva 1. Jordbävningens episentre är den röda stjärnan på kartan.

Mer information:
Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Italia
United States Geological Survey (USGS)
The European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)
GEOFON Global Seismic Network

Kuva 2. Skalvet har registrerats också i Finland.

På resa i jordskalvsländer
Anvisningar för jordbävning