Seismologian instituutti

seismo

Seismologian instituutti on Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Geotieteiden ja maantieteen laitoksen osasto 1.1.2010 lähtien. Aiempi seismologian laitos oli suoraan Helsingin yliopiston konsistorin alainen valtakunnallinen erillislaitos. Seismologian laitos perustettiin vuonna 1961. Seismologian instituutin tehtävänä on suorittaa seismologista havainto- ja tutkimustyötä sekä ylläpitää Suomen kansallista seismistä asemaverkkoa (HE). Lisäksi instituutti huolehtii Suomen kansainvälisestä seismologisesta yhteistyöstä, suorittaa valvontaseismologisia tehtäviä viranomaisten toimeksiannosta ja luo edellytykset seismologian opetukselle Helsingin yliopistossa.

Seismologinen observatoriotoiminta

Seismologian instituutti ylläpitää ja kehittää valtakunnallista seismologista asemaverkkoa ja kenttämittauslaitteistoja,
analysoi Suomessa rekisteröidyt seismiset tapaukset ja informoi niistä viranomaisia ja tiedotusvälineitä. Instituutti huolehtii Suomen kansainvälisestä seismologisesta yhteistyöstä ja suorittaa sopimuksiin perustuvaa kansainvälistä havainto- ja tutkimusyhteistyötä. Analysoitu aineisto lähetetään kansainvälisiin tietokeskuksiin mm. ISC, CSEM, USGS, GSRAS. Laitos ylläpitää Pohjoismaista maanjäristystietokantaa verkkosivuillaan.


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee Seismologian insituuttiin LABORATORIOINSINÖÖRIÄ vakituiseen työsuhteeseen 1.11.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

 

logoOletko havainnut suomalaisen maanjäristyksen tai ollut suomalaisen järistyksen vaikutusalueella? Voit auttaa meitä tutkimuksessa täyttämällä makroseismisen havaintokaavakkeen. Kaavakkeen voit täyttää myös, vaikka et olisi varma siitä, että kyseessä oli maanjäristys. Seismologian instituutti tarkistaa kaikki havainnot ja ilmoittaa internetsivuillaan n. 3 arkipäivän kuluessa Suomessa sattuneista maanjäristyksistä.

Katso myös: Suomessa sattuneet maanjäristykset

Katso myös: Päiväkohtaiset tarkistetut luettelot Seismologian instituutin rekisteröimistä räjäytyksistä ja maanjäristyksistä

 

 

Maanjäristysilmoitukset

Viimeaikaiset maanjäristykset

Laitoksen tutkijat uutisotsikoissa