Instituutti

Geologian osasto
Maantieteen osasto
PL 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen toimisto
Seismologian instituutti

PL 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 09 1911 (yliopiston vaihde)

Seismologian instituutti

Kuva: seismologian instituutti

Seismologian instituutti
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin Yliopisto

Seismologian instituutti sijaitsee Kumpulan kampuksella, Exactum-rakennuksen neljännessä kerroksessa C- ja D-siivessä .

Toimisto 09 191 51622
Info 09 191 51600
Faksi 09 191 51598

Seismologian instituutin puhelinluettelo

Henkilökunta

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi ellei toisin mainita. Ü-, å-,ä- ja ö-kirjaimet korvataan a-, a- ja o-kirjaimilla.

Johtaja

Heikkinen Heikkinen, Pekka, FT
Seismologian instituutin johtaja
09 191 51605
pekka.j.heikkinen(at)helsinki.fi
tutkimus: seismiset rakennetutkimukset

Amanuenssit

Infopuhelin

09 191 51600
Arhe Arhe, Katriina, FM
amanuenssi
09 191 51599
Oinonen Oinonen, Kati, FM
amanuenssi
09 191 51601
seismologian instituutin internet-sivut, geoinformatiikka ja seisminen analyysi

Apulaisprofessori

Whipp

Whipp, David, Ph. D.
apulaisprofessori
09 191 51617
geodynaaminen mallinnus

 

Seismologit

Annakaisa Korja Korja, Annakaisa, FT
seismologi, tektoniikan dosentti
09 191 51606
opetusala: tektoniikka
tutkimus: seismiset rakennetutkimukset, kallioperän kehitys
kuva Kortström, Jari, FM
seismologi
09 191 51615
tutkimus: observatoriotoiminta, automaattiset analyysimenetelmät
Mäntyniemi Mäntyniemi, Päivi, FT
yliopistotutkija, dosentti
09 191 51624
opetusala: maanjäristysseismologia
tutkimus: seismisyys, seisminen hasardi ja riski, makroseismologia, historialliset maanjäristykset
kuva Tarvainen, Matti
seismologi
09 191 51581
kuva Tiira, Timo, FT
seismologi
09 191 51619
tutkimus: seismiset rakennetutkimukset
kuva Uski, Marja
seismologi
09 191 51609
kuva

Valtonen, Outi, FM
seismologi
09 191 51608
internet-sivut, geoinformatiikka
tutkimus: seismiset verkot, seismisyys, seismiset rakennetutkimukset

Tutkijatohtorit ja tohtorikoulutettavat

Chopin Francis
tutkijatohtori
09 191 51614
kuva Hellqvist, Niina FM
tohtorikoulutettava
kuva Kosonen, Emilia, FM
tohtorikoulutettava
Nikkilä Nikkilä, Kaisa, FM
tohtorikoulutettava
09 191 51604
Schütt, Jorina
tohtorikoulutettava
plate tectonics, ice sheets, climate reseach, numerical modeling

Analyysihenkilökunta

kuva Haapala, Evelyn, FM
tutkimusteknikko, seisminen analyysi
09 191 51 621
eeva.haapala(at)helsinki.fi
kuva Vasamies-Leppänen, Leena, Luk
tutkimusteknikko, seisminen analyysi
09 191 51618

Tekninen henkilökunta

kuva Ahonen, Jari
elektroniikka-asentaja
09 191 51583
kuva Juntunen, Anssi
tutkimusteknikko
09 191 51580
kuva Keskinen, Jukka
sovellussuunnittelija
09 191 51578
kuva

Komminaho, Kari
sovellussuunnittelija
09 191 51591

kuva Lindblom, Pasi
yliteknikko 
09 191 51588

Tutkimusavustajat

kuva

Lammi, Hannu
tutkimusavustaja

kuva

Seipäjärvi, Pirita
harjoittelija
09 191 51597

kuva

Vuorinen, Tommi
tutkimusavustaja
Sähköposti: tommi.at.vuorinen