Kesätyöpaikkoja Seismologian instituutissa

Hakuilmoitus 4.2.2015:

Helsingin yliopisto
Geotieteiden ja maantieteen laitos
Seismologian instituutti

Kesäharjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle kolmeksi kuukaudeksi

Harjoittelija toimii seismologian instituutin analyysiosastolla. Työtehtäviin kuuluu
1) osallistuminen päivittäisanalyysiin eli Suomen seismisen havaintoverkon rekisteröintien tietokonepohjaiseen analysointiin,
2) avustaminen laitoksen tutkimushankkeissa ja kenttätöissä.

Soveltuva matemaattis-luonnontieteellinen koulutus antaa parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiselle. Käytännön seismologian kurssin suoritus, UNIX- tai Linux-käyttöjärjestelmän sekä keskeisten ohjelmointikielten tuntemus katsotaan eduksi. Englannin ja ruotsin kielen taito on tarpeellinen.

Tehtävän palkkaus on 1500 eur/kk.

 

Lisätietoa tehtävistä antaa Marja Uski 02 941 51609. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV 15. maaliskuuta 2015 mennessä osoitteeseen
marja.uski ' at ' helsinki.fi.