Instituutti

Bieogeotieteen osasto
Geologian ja geokemian osasto
Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto
PL 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen toimisto
Seismologian instituutti

PL 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Kesätyöpaikkoja Seismologian instituutissa

Hakuilmoitus 4.2.2015:

Helsingin yliopisto
Geotieteiden ja maantieteen laitos
Seismologian instituutti

Kesäharjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle kolmeksi kuukaudeksi

Harjoittelija toimii seismologian instituutin analyysiosastolla. Työtehtäviin kuuluu
1) osallistuminen päivittäisanalyysiin eli Suomen seismisen havaintoverkon rekisteröintien tietokonepohjaiseen analysointiin,
2) avustaminen laitoksen tutkimushankkeissa ja kenttätöissä.

Soveltuva matemaattis-luonnontieteellinen koulutus antaa parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiselle. Käytännön seismologian kurssin suoritus, UNIX- tai Linux-käyttöjärjestelmän sekä keskeisten ohjelmointikielten tuntemus katsotaan eduksi. Englannin ja ruotsin kielen taito on tarpeellinen.

Tehtävän palkkaus on 1500 eur/kk.

 

Lisätietoa tehtävistä antaa Marja Uski 02 941 51609. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV 15. maaliskuuta 2015 mennessä osoitteeseen
marja.uski ' at ' helsinki.fi.