Instituutti

Geologian osasto
Maantieteen osasto
PL 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen toimisto
Seismologian instituutti

PL 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Kesätyöpaikkoja Seismologian instituutissa

Seismologian instituutti hakee kesätyöntekijöitä kesälle 2014. Työt soveltuvat geofysiikan, fysiikan, geologian, tietojenkäsittelytieteen, matematiikan tai muun vastaavan alan opiskelijoille. Yliopisto-opiskelijan harjoittelutuki katsotaan eduksi.

Lisätietoa tehtävistä antavat kunkin tehtävän yhteyshenkilöt (ks. tiedot alla). Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV sähköpostitse tehtävän yhteyshenkilölle. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun maaliskuun aikana.

Tutkimusavustajia seismiseen päivittäisanalyysiin

Seismologian instituutin analyysiosastolla on kesäharjoittelijalle paikka kolmeksi kuukaudeksi.

Yhteyshenkilö Marja Uski
Sähköposti marja.uski ' at ' helsinki.fi
Puhelinnumero 09 191 51609
Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät

Työtehtäviin kuuluu osallistuminen päivittäisanalyysiin eli Suomen seismisen havaintoverkon rekisteröintien tietokonepohjaiseen analysointiin. Seismisten tapausten luokittelu, paikannus ja koon määritys tehdään analyysioppaaseen koottujen toimintaohjeiden mukaisesti. Tulokset lähetetään yhteistyökumppaneille koti- ja ulkomailla sekä julkaistaan laitoksen kotisivuilla.
Tarvittaessa tehtäviin kuuluu myös avustaminen laitoksen tutkimushankkeissa, kenttätöissä ja kokousjärjestelyissä.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet

Soveltuva matemaattis-luonnontieteellinen koulutus antaa parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiselle. Käytännön seismologian kurssin suoritus harjoitustöineen katsotaan eduksi harjoittelijaa valittaessa. UNIX- tai Linux-käyttöjärjestelmän, samoin kuin keskeisten ohjelmointikielten tuntemus on eduksi työtehtävien hoidon kannalta.
Tehtäviin kuuluu kansallista ja kansainvälistä havaintoyhteistyötä niin suullisesti kuin kirjallisestikin, joten ruotsin- ja englannin kielen taito on tarpeellinen.

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi

Matemaattis-luonnontieteellinen

Harjoittelijoiden määrä 1 kpl
Toivottu harjoittelun ajankohta Toukokuu-syyskuu 2014
Harjoittelun kesto 3 kk
Viimeinen hakupäivä 28.2.2014

 

Tutkimusavustajia kallioperägeologisen ja geofysikaalisen aineiston keräämiseen ja analysointiin

Tutkimusavustaja 1: kallioperägeologisen ja geofysikaalisen aineiston
3d-mallintamiseen Cocad- ja ArcGIS-ohjelmistoilla
Tutkimusavustaja 2: rakennegeologinen kartoitus Pohjanmaalla

Yhteyshenkilö Annakaisa Korja
Sähköposti annakaisa.korja ' at ' helsinki.fi
Puhelinnumero 09 191 51606
Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät

Tutkimusavustaja 1: kallioperägeologisen ja geofysikaalisen aineiston 3d-mallintamiseen Cocad- ja ArcGIS-ohjelmistoilla
Tutkimusavustaja 2: rakennegeologinen kartoitus Pohjanmaalla

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet

1) Rakennegeologian peruskurssi, ArcGIS-ohjelmisto, tuntemus 3d-ohjelmistossa katsotaan eduksi
2) Rakennegeologian perus- ja jatkokurssi sekä kartoituskurssit, hyvä englannin kielen taito.

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi geologia, geofysiikka
Harjoittelijoiden määrä 2 kpl
Toivottu harjoittelun ajankohta toukokuu-syyskuu 2014
Harjoittelun kesto 3 kk
Lisätietoja

Työtehtävät liittyvät MIDCRUST projektiin. Aineistoista on mahdollisuus tehdä pro gradu-töitä. Rakennegeologinen ohjaus Francis Chopin,
3d-ohjelmistojen ohjaus Pietari Skyttä.

Viimeinen hakupäivä 28.2.2014

Tutkimusavustaja seismisen heijastusluotausaineiston automaattisen käsittelyn kehittämiseen

Yhteyshenkilö Timo Tiira
Sähköposti timo.tiira ' at ' helsinki.fi
Puhelinnumero 09 191 51619
Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät Kehitämme ja tutkimme menetelmiä eri mittakaavoissa samankaltaisten rakenteiden automaattiseen tunnistamiseen käyttäen hahmon tunnistusta, itseoppivia järjestelmiä ja kuvan käsittelymenetelmiä.  Ohjelmistoa on kehitetty OpenCV kuvankäsittelykirjastolla, ansiC ja C++ kielillä.  Tarvittaessa tehtäviin kuuluu myös avustaminen laitoksen muissa tutkimushankkeissa ja kenttätöissä.
Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet Kokemusta Linux-käyttöjärjestelmästä, sujuvat ohjelmointitaidot C-kielessä, kyky itsenäiseen työskentelyyn
Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi

tietojenkäsittelytiede,  geofysiikka, fysiikka, matematiikka

Harjoittelijoiden määrä 1 kpl
Toivottu harjoittelun ajankohta toukokuu-syyskuu 2014
Harjoittelun kesto 3 kk
Viimeinen hakupäivä 28.2.2014

 

Tutkimusavustaja neuraaliverkkojen ja muiden itseoppivien järjestelmien käyttöön liittyviin tehtäviin

Yhteyshenkilö Timo Tiira
Sähköposti timo.tiira ' at ' helsinki.fi
Puhelinnumero 09 191 51619
Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät Tutkimusavustaja neuraaliverkkojen ja muiden itseoppivien järjestelmien käyttöön liittyviin tehtäviin mm. Deep learning -algoritmien käyttäminen neuraaliverkkojen opetuksessa. Työhön sisältyy Linux-pohjaisten työkalujen käyttöönotto ja soveltaminen geofysikaalisen datan käsittelyyn, geofysikaalisten aineistojen formaattimuunnosten tekeminen, sekä tulosten jälkiprosessointi ja 3d-visualisointi. Tarvittaessa tehtäviin kuuluu myös avustaminen laitoksen muissa tutkimushankkeissa ja kenttätöissä.
Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet Kokemusta Linux-käyttöjärjestelmästä, sujuvat ohjelmointitaidot mieluiten C-kielessä, kyky itsenäiseen työskentelyyn
Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi

tietojenkäsittelytiede, geofysiikka, fysiikka, matematiikka

Harjoittelijoiden määrä 1 kpl
Toivottu harjoittelun ajankohta toukokuu-syyskuu 2014
Harjoittelun kesto 3 kk
Viimeinen hakupäivä 28.2.2014