Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 14.3.2016:

Helsingin yliopisto
Geotieteen ja maantieteen laitos
Seismologian Instituutti

Määräaikainen osapäiväinen tutkimusavustaja

FIRE- avoimesti verkkoon -hankkeessa seisminen heijastusluotausaineisto laitetaan avoimesti verkkoon ja helposti käytettävään muotoon. Hankkeessa tehdään seismisten sektioiden ja niihin liittyvien karttojen atlas, josta käyttäjät voivat valita haluamansa aineistot erilaisissa muodoissa.  Hanke liittyy Opetusministeriön Avoin tiede ja tutkimus-kärkihankkeeseen. Hanke hakee tutkimusavustajaa verkkomateriaalien tuottamiseen.
Tutkimusavustajan tehtäviin kuuluu mm. kallioperäkarttojen- ja paneelien laadinta ArcGis-ohjelmistolla, seismisten sektioiden visualisointi, lyhyiden kallioperä ja geofysikaalisten kuvausten kirjoittaminen sekä kirjallisuuden etsintä.  Tutkimusavustaja avustaa tarvittaessa myös Instituutin muita hankkeita.

Tutkimusavustajalta oletetaan kallioperägeologian ja geofysiikan pohjatietoja (LuK), ArcGIS-ohjelmiston hallintaa, sujuvaa kirjoittamista, hyvää englanninkielen taitoa sekä viiteohjelmien ja viitetietokantojen käyttökokemusta.  Aiheesta voidaan antaa pro gradu-työ tai harjoitustyöaihe.

Työ tehdään 1.4. -30.12.2016 välisenä aikana sopimuksen mukaan.
Lisätietoa tehtävistä antaa Annakaisa Korja. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV
1. huhtikuuta 2016 mennessä osoitteeseen
annakaisa.korja ' at ' helsinki.fi.