Suomen seismiset asemat

asemakartta

Helsingin yliopiston seismologian instituutin ylläpitämässä havaintoverkossa on 16 pysyvää seismografiasemaa. Lisäksi Suomessa on neljä Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorion ylläpitämää asemaa (OUL, MSF, RNF ja SGF) ja yksi Uppsalan yliopiston ylläpitämä asema Ahvenanmaalla (AAL).

Sysmässä sijaitseva seismografiasema, FINES, on ns. monipisteasema sisältäen 16 aliasemaa halkaisijaltaan noin kahden km:n alueella, muilla asemilla on kolmekomponenttiset laajakaistaiset tai lyhyt-periodiset seismografit. FINES kuuluu kansainväliseen ydinkoevalvontajärjestelmän (Comprehensive Test Ban Treaty Organization) ylläpitämään asemaverkkoon. Suomen pohjoisimmassa kärjessä sijaitseva seismografiasema Kevo (KEV) kuuluu kansainväliseen IRIS asemaverkkoon.

Asemien rekisteröintitieto välitetään seismologian laitokselle käyttäen Internetiä tai puhelinlinjoja ja analysoidaan päivittäin.

Asemaverkkoa kehitetään jatkuvasti. Uusia asemapaikkoja, jotka ovat mahdollisimman kaukana ympäristön aiheuttamasta pohjakohinasta (esim. liikenne, rakentaminen, kaivostoiminta) etsitään ja olemassa olevien asemien laitteita päivitetään.

Seismografisten asemien tiedot