Research Fields

Publications

Graduate Schools

Resources

Contact Information

Division of Biogeoscience
Division of Geology and Geochemistry
Division of Urban Geograpahy and Regional Studies
Study Office

P.O. Box 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
FI-00014 University of Helsinki

Department Office
Institute of Seismology

P.O. Box 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki

phone +358 294 1911 (university exchange)
University Staff Telephone Directory

Send us email (firstname.lastname@helsinki.fi)

University E-mail Directory

Laboratories and Facilities

YMPÄRISTÖLABORATORIOT

Kuva: Juhani Virkanen

GEOKEMIAN LABORATORIOT B105-B107 ja A104-A105

Laboratoriossamme on nykyaikaiset laitteistot ja monipuoliset mahdollisuudet tehdä epäorgaanista analytiikkaa niin kiinteistä kuin nestemäisistä ympäristönäytteistä. Käytämme analyyseissamme SFS ja ISO standardoituja menetelmiä. Analyysien laadun varmistamme soveltuvilla vertailunäytteillä sekä rinnakkais- ja nollanäytteillä. Osallistumme vuosittain kansainväliseen interkalibraatiotutkimukseen. Järjestämme vuosittain maisterivaiheen opiskelijoille laboratoriokurssin (54066 geologian opiskelijoille ja 56480 maantieteen opiskelijoille), jonka suorittamisen jälkeen opiskelija voi tehdä laboratoriossa itsenäisesti opinnäytetyöhönsä tarvittavat analyysit. Alla listattujen laitteistojen lisäksi käytössä on laitteistoja näytteiden esikäsittelyyn (esim. CEM Mars5 mikroaaltomärkäpolttolaitteisto) sekä perusmittauslaitteita vesille esim. pH, sähkönjohtavuus ja alkaliteetti.

Laitteistot:
  Hivenmetallien määritys kiinteistä ja nestemäisistä näytteistä:
 • ICP-MS Agilent 7500ce/cx Inductively coupled plasma mass spectrometry
 • MP-AES Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer
 • Ionikromatogafinen määritys nestemäisistä näytteistä:
 • IC Metrohm
 • Kokonaistypen ja kokonaisfosforin määritys vesinäytteistä:
 • Spektrometri HACH LANGE DR 5000
 • Hiilen, typen ja rikin määritys kiinteistä näytteistä:
 • CNS-analysaattori MICRO CUBE Elementar Vario
 • Yhteyshenkilöt : Juhani Virkanen, Tuija Vaahtojärvi, Hanna Reijola


ISOTOOPPILABORATORIO

Laitteistot:
 • IRMS Thermo Finnigan Delta plus Advantage (B107) Isotope ratio mass spectrometer (isotooppisuhdemassaspektrometri). Käytetään hiilen ja hapen isotooppikoostumuksen mittaamiseen (13C/12C ja 18O/16O) karbonaateista ja veteen liuenneesta epäorgaanisesta hiilestä (DIC).
 • Picarro Isotopic H2O L115-I (B104) Cavity ring-down spectrometer (hajontakierroskammiospektrometri). Picarrolla voidaan mitata veden hapen ja vedyn isotooppisuhteet (18O/16O ja D/H) sekä neste- että kaasunäytteistä. Pienet näytemäärät, alle 1 ml vettä riittää analyysiin.
 • Yhteyshenkilöt : Juha Karhu


MIKROFOSSIILILABORATORIO (B110-B111)

Mikrofossiilinäytteiden valmistus, mm. siitepöly- ja piileväanalyysi

Mikroskooppinäytteiden kuvantamiseen soveltuva laitteisto.

Yhteyshenkilöt: Niina Kuosmanen, Heikki Seppä, Tuija Vaahtojärvi, Hanna Reijola