Mitä opiskelu on?

Kuva:

Perinteisesti ajatellaan, että yliopisto-opiskelu on luennoilla istumista, muistiinpanojen kirjoittamista ja kirjojen tenttimistä. Geotieteiden ja maantieteen laitoksella opiskelu on parhaimmillaan jotain aivan muuta. Laitoksen opintoihin kuuluu myös intensiivistä pienryhmäopetusta harjoitustyökursseilla, ohjattua laboratoriotyöskentelyä erikoiskursseilla tai räätälöityjä lyhytkursseja ulkomaisten ja kotimaisten huippuosaajien johdolla. Sokerina pohjalla ovat kuitenkin erilaiset kenttäkurssit, opintomatkat, tutkimusmatkat ja ekskursiot. Niillä päästään tutustumaan opiskeltaviin aiheisiin niiden luonnollisessa ympäristössä ja saadaan kokemuksia, joista riittää kerrottavaa.

Harjoitustyökursseja

Kuva: Seija Kultti
Kuva: Karttojen laatimista, mikroskopointia ja kivilajien tunnistamista.

Laboratoriotyöskentelyä

Kuva: Juhani Virkanen
Kuvat: Nokipallopreparaattien valmistusta metodikurssilla. Sentrifugointia ja happojen pipetointia koeputkiin. (Juhani Virkanen)

Kenttätyöskentelyä

Kuva: Mia Kotilainen ja Tino Johansson
Kuva vasemmalla: Kampin työmaalla joulukuussa 2002 tutustumassa kerrostumiin (Mia Kotilainen)
Kuva oikealla: Kylähaastattelun opiskelua Taita-vuorilla Keniassa. (Tino Johansson)

Kenttämatkoja

Kuva: Mari Vaattovaara, Veera Nurmi ja Olli Ruth
Kuva vasemmalla: Kurssilaiset Sundbergissä (Mari Vaattovaara)
Kuva keskellä: USA 2009 (Veera Nurmi)
Kuva oikealla: luonnonmaantietelijät suolla (Olli Ruth)