Geologia

Kuva: Janita Laakso

Miten Maapallo toimii ja miksi? Miksi tulivuoret purkautuvat Islannissa ja maa järisee Chilessä? Miksi merivesi on suolaista? Minne ovat kadonneet Suomessa muinoin olleet vuoristot? Mitä tapahtui dinosauruksille? Miten elämä on kehittynyt ja millaiset prosessit siihen ovat vaikuttaneet? Millainen ilmasto maapallolla on ennen vallinnut? Miksi maaperämme on juuri sellainen kuin se on? Mitä tehdä jos maaperä tai pohjavesi on saastunut? Mistä saamme raaka-aineita, malmeja ja energiaa?

Mm. näihin kysymyksiin saat vastauksia geologian opinnoissa.

Geologian opinnot ovat yhteisiä kaikille ensimmäiset kolme vuotta, jonka aikana opiskelija valmistuu luonnontieteen kandidaatiksi (LuK). Perus- ja aineopinnoissa opit perusasiat maapallon prosesseista, koostumuksesta ja rakenteesta ja historiasta, opit tunnistamaan mineraaleja, kivilajeja, maalajeja sekä fossiileja. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana opiskellaan myös sivuaineita (kemia tai fysiikka sekä matematiikka tai tilastotiede), jotka antavat pohjan syventäville opinnoille. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija valitsee erikoistumislinjan maisteriopintoihinsa viidestä eri vaihtoehdosta. Alempi korkeakoulututkinto (LuK) valmistuu täysipäiväisesti opiskellen kolmessa vuodessa ja ylempi korkeakoulututkinto (FM) viidessä. Tutkintoa saattaa viivästyttää työllistyminen jo opintojen kuluessa.

Opinnot sisältävät luentojen lisäksi runsaasti kenttäopetusta, harjoituksia, erilaisia opintomatkoja ja laboratoriotyöskentelyä. Geologian opiskelijat muodostavat tiiviin ja aktiivisesti toimivan yhteisön, jonka keskiössä on opiskelijajärjestö Vasara ry.

Geologien työtilanne on tällä hetkellä erinomainen. Työtehtävät ovat monipuolisia. Geologista osaamista tarvitaan mm. pilaantuneiden maiden, vesistöjen ja pohjaveden tutkimuksen ja kunnostuksen tehtävissä, kalliorakentamisen kaivostoiminnan, malminetsinnän, luonnonvarojen inventoinnin, maankäytön suunnittelun, ydinjätteiden loppusijoituksen parissa sekä vaikkapa nykypäivän tutkimusmatkailijan ammatissa. Merkittävä osa valmistuneista työskentelee erilaisissa tutkimustehtävissä. Tutkinto geologiassa antaa sinulle avaimet myös kansainvälisiin töihin.