Kurssikuvauksia

Kuva: Juhani Virkanen

Alla esimerkkejä laitoksen kurssitarjonnasta. Kaikki kurssit löydät WebOodin opinto-oppaasta

maantiede, syventävät opinnot (kurssi 564026)

Kurssilla tarkastellaan sitä, kuinka poliittinen valta, identiteetit ja rajat näkyvät maisemassa. Teemoihin tutustutaan perehtymällä Helsinkiin ja sen historiaan osana Suomea ja Eurooppaa. Aiempina vuosina kurssilla on vierailtu muun muassa Helsingin toreilla, Suomenlinnassa, Olympiastadionilla, Seurasaaressa ja Hietaniemen hautausmaalla. Vuorovaikutteiset harjoitukset ja kenttäluennot tutustuttavat kohteisiin käytännönläheisesti ja innostavat pohtimaan käsiteltäviä teemoja omin sanoin ja kuvin. Laaja oheislukemisto tarjoaa syventävää tietoa luennoilla käsiteltävistä aiheista ja kannustaa opiskelijoita tulkitsemaan havaintojaan muun muassa visuaalisen metodologian, monitieteellisen maisematutkimuksen ja kriittisen geopolitiikan näkökulmista

maisemakurssi

Fossiilituntemuksen perusteet

geologia, aineopinnot (kurssi 54050)

Milloin trilobiitit hallitsivat merien pohjaa? Mitä syövät lonkerokiehkuraiset, entä ovatko ammoniittien sutuurit goniatiittiset vai keriatiittiset? Vanhin geolgoinen ajoitusmenetelmä on päällekkäisten kerrosten fossiilien vertailu. Kurssilla opetellaan tunnistamaan ja luokittelemaan yleisimmät fossiilit niiden paljain silmin havaittavien piirteiden avulla. Fossiilituntemus on paitsi geologinen perustaito, myös hauska ja hyödyllinen kun löytää fossiilin vaikkapa lomarannalta.

Kuva: Seija Kultti

Geography of Water Management in Developing Countries

maantiede, aineopinnot (kurssi 564021)

The course introduces students to the global debate about the “water issue”, the most popular indicators and evaluation methods used to assess water poverty of specific areas. The students will learn to understand the multifunctional nature of water, and thus, how water problems affect human livelihoods, social organizations and ecosystems health. The course develops a critical approach towards international policies and themes, such as the Millennium Development Goals and the Integrated Water Resource Management, and analyses the relations between technical/scientific and political approaches in decision making about water management.

Kuva: Paola Minoia

Geologian kartoituskurssi

geologia, aineopinnot (kurssi 54040)

Kolme viikkoa kestävän kurssin aikan perehdytään geologisen kartoituksen teoriaan sekä jalkaudutaan maastoon tutustumaan lähemmin kenttätyöskentelyyn. Teoriaosuuteen kuuluu karttojen laatimista, kenttätyöskentelyn periaatteita sekä työturvallisuutta. Ensimmäinen viikon mittainen maasto-osuus kattaa maaperägeologiset maastotyöt ja se järjestetään Lammin biologisella asemalla. Toinen maastoviikko perehdyttää opiskelijat kallioperäkartoituksen saloihin tukikohtanaan Hyytiälän metsä-asema. Kurssi on intensiivisen ja sosiaalisen luonteensa vuoksi suuressa suosiossa opiskelijoiden keskuudessa.

Kuva: Tapani Rämö ja Mia Kotilainen

Isotooppihydrogeologia

geologia, syventävät opinnot (kurssi 54188)

Kuinka vanhaa on pohjavesi? Mistä tiedämme, että viime jääkausi kesti 800 tuhatta vuotta? Kurssilla opiskelijat saavat valmiudet ymmärtää vesikehän kiertokulkua isotooppisin tutkimusmenetelmin. Veden kiertokulku merien, pohjavesien, jäätiköiden, ilmakehän ja kivikehän välillä jättää veden isotooppikoostumukseen jälkiä. Tutkimalla näitä isotooppeja vesistöissä, sedimenteissä ja jäätikköjäässä saamme vastauksia kysymyksiin nykyisen veden kierrosta sekä muinaisista ilmastoista.

Kuva: Mia Kotilainen ja V-P Salonen

Kaivoskurssi

geologia, syventävät opinnot (kurssi 54109)

Työpaikkaruokala 1420 metriä maanpinnan alapuolella? Kaivoskurssi järjestetään yhteisesti muiden geologiaa opettavien yliopistojen kanssa viikon mittaisena intensiivikurssina keväällä. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat yksityiskohtaisesti kaivoksen toimintaan ja geologin töihin kaivoksessa kairasydämien loggauksesta kaivoskartoitukseen ja malmiarvioiden tekoon. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti taloudellisen geologian opiskelijoille, mutta muitakin otetaan mukaan tilan salliessa.

Kuva: Ragnar Törnroos ja Mia Kotilainen

Käytännön XRF-analytiikka

geologia, syventävät opinnot (kurssi 54358)

Kuva: Janne Hokka

Kivien tutkimuksessä tärkeitä tietoja ovat kiven mineraali- ja kemiallinen koostumus. Jälkimmäisen selvittämisessä röngenfluoresenssianalysaattori (XRF) on perustyökalu, jolla kiven kemiallinen luonne saadaan selville. Tällä käytännön analyysikurssilla opiskelijan oma tai laitoksen tutkijoilta saatu kivinäyte murskataan, pestään, jauhetaan pulveriksi, sulatetaan 1000 ºC nestekaasuliekissä sulateaineen avulla ja valetaan lasinapiksi.

XRF-analysaattorissa lasinappia pommitetaan röntgensäteilyllä, mikä saa myös lasin hohtamaan röntgensäteilyä. Laite mittaa tämän säteilyn spektrin ja laskee siitä kiven kemiallisen koostumuksen. Kurssilla tutkitusta näytteestä kirjoitetaan raportti, jossa saadun analyysituloksen perusteella pyritään ratkaisemaan näytemateriaaliin liittyvä tutkimusongelma.

Kirjallisuuden pohjalta voidaan esimerkiksi tietää alue jolla tiettyä kiveä on kalliossa, mutta tutkimusnäytteenä oleva näyte on jäätikön kuljettamasta irtolohkareesta. Analyysin perusteella halutaan selvittää onko lohkare lähtöisin oletetulta kallioalueelta vai peräisin jostain aivan muualta.

Luonnonmaantieteen kenttäkurssi

maantiede, syventävät opinnot (kurssi 56490)

Luonnonmaantieteen kenttäkurssi on viikon mittainen tiivis kurssikokonaisuus, joka pidetään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hankoniemellä.

Kurssilla perehdytään maa- ja kallioperämorfologiaan, stratigrafiaan, järvi- ja suoekosysteemien rakenteeseen, maisemaa muuttaviin prosesseihin sekä kenttätutkimus-, mittaus- ja näytteenottomenetelmiin. Kurssilla liikutaan Hankoniemellä, Hankoniemen edustan saarilla ja yhtenä päivänä laajemmin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Kurssilla kerätään bioindikaattori- ja puulustonäytteitä, maaperänäytteitä dyynialueelta sekä rannoilta, järven pintasedimenttinäyteitä ja tehdään lämpötilamittauksia.

Luonnonmantsa kurssi

Sedimenttikivien petrologia

geologia, syventävät opinnot (kurssi 54104)

Erotatko eolisen kvartsiareniitin mariinisesta? Geologian juuret ovat sedimenttien tulkinnassa. Kurssilla syvennytään kerrostuneiden kivilajien piirteisiin, luokitteluun ja syntyprosesseihin. Opittavat menetelmät tarjoavat opiskelijalle työkalut tulkita nykyisin esiintyvien sedimenttikivien avulla muinaisten ympäristöjen vaiheittumista toisiinsa ja päätellä sedimentaatioaltaiden vaiheita. Kurssiin kuuluu luentojen lisäksi myös mikroskooppitöitä, joissa tutustutaan sedimenttikivien petrologiaan käytännössä.

mariininen ja eolinen areniitti

Tektoniikka

geologia, syventävät opinnot (kurssi 54026)

Kuva: Annakaisa Korja

 

Miten ja miksi mannerlaatat liikkuvat? Miten vuoristot kehittyvät? Miten Eurooppa kasvoi Itä-Suomen ympärille? Maapallo on jäähtyvä dynaaminen systeemi, jonka yläosan kehitystä hallitsee laattatektoniikka. Kurssilla opitaan tunnistamaan erityyppisiä laattarajoja, laskemaan mannerlaattojen liikkeitä sekä tunnistamaan laattatektoniikasta, konvektiosta sekä vaippapluumeista aiheutuvia geologisia ja geofysikaalisia prosesseja.

 

Vanhoja karttoja, tuhansia tarinoita – kartografian tutkimuskurssi

maantiede, aineopinnot (kurssi 56437)

Vanhojen karttojen tutkiminen on hauskaa! Kurssilla tehdään tieteellistä työtä, mutta käytännönläheisesti tutkivan oppimisen kautta. Alkuun päästään kummastelemalla kaikkea mahdollista kartoilla näkyvää. Miksi kartan reunassa puhkuu enkeli? Mitä merihirviöt kartoilla tekevät? Pysyisinkö tämän kaupunkikartan avulla vielä reitillä?

Kurssin aikana selviää, että vanhat kartat ovat paljon muutakin kuin haalistuneita viivoja kellastuneella paperilla – ne ovat maailmankuvan mullistumista, politiikkaa ja vallankäyttöä, tiedettä ja taidetta. Kartat ovat tuotteita, joissa heijastuvat paitsi tieteellinen ja tekninen kehitys, myös kulloisenkin aikakauden yhteiskunta, ihanteet ja ennakkoluulot.

Kuva: John Nurmisen säätiö
Kuva: John Nurmisen säätiö