Opiskelu Erikoistumislinjat pääaineittain

Aluetiede

Geologia

Maantiede

Maisteriohjelmat Yhteystiedot

Bieogeotieteen osasto
Geologian ja geokemian osasto
Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto
PL 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen toimisto
Seismologian instituutti

PL 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Jatko-opiskelijaksi

Kenia

Kiinnostavatko jatko-opinnot geotieteiden ja maantieteen laitoksella? Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos on oivallinen ympäristö jatko-opinnoille. Laitoksen professorit ja muu tutkimus- ja opetushenkilökunta tarjoavat jatko-opiskelijoilleen ammattitaitoista ja henkilökohtaista ohjausta hyväntuulisessa, joustavassa ja laajalti verkottuneessa työympäristössä.

Laitoksen piirissä lisensiaatintutkielmaa tai väitöskirjaa valmistelevat jatko-opiskelijat tutustuvat tutkimuksen, tieteellisen viestinnän ja usein myös kurssiohjauksen käytäntöihin. He saavat monipuolista kokemusta ja apua työskennellessään urakehityksen eri vaiheissa olevien kollegojen kanssa. Laitos ja kunkin jatko-opiskelijan oma ohjaaja tukevat laitoksen piiriin hyväksyttyjä jatko-opiskelijoita myös rahoituksen hankkimisessa mahdollisuuksien mukaan.

Jatko-opiskelun tavoite on kouluttaa itsenäisiä, omaan tieteelliseen työhön valmiita tutkijoita. Pohja jatko-opinnoille on filosofian maisterin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto. Jatko-opiskelija suorittaa joko filosofian lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Geotieteiden ja maantieteen laitoksella on omat ohjeensa jatko-opiskelijaksi haluaville. Saatuaan myönteisen päätöksen opiskelija hakee tiedekunnan jatko-opiskelijaksi tiedekunnan ohjeidensa mukaisesti.

Tiedekunnan kotisivulla on perustietoa jatko-opinnoista yleensä, tutkintovaatimuksista, jatko-opintojen rahoitusmahdollisuuksista ym. sekä ohjeita väittelijöille.

Tutkijakoulut

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos on osallisena useassa kansallisessa tutkijakoulussa. Tutkijakoulujen tehtävänä on antaa systemaattista opetusta ja ohjausta tutkijakouluun osallistuville jatko-opiskelijoille. Tavoitteena on saada väitöskirja valmiiksi neljässä vuodessa. Tutkijakoulussa opiskelu on päätoimista ja palkallista. Suomen Akatemia päättää tutkijakouluhauista.
Akatemian lista nykyisistä tutkijakouluista.

Helsingin yliopistossa toimivat geotieteiden ja maantieteen alan tutkijakoulut