Jatko-opiskelijaksi

Kenia

Kiinnostavatko jatko-opinnot geotieteiden ja maantieteen laitoksella? Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos on oivallinen ympäristö jatko-opinnoille. Laitoksen professorit ja muu tutkimus- ja opetushenkilökunta tarjoavat jatko-opiskelijoilleen ammattitaitoista ja henkilökohtaista ohjausta hyväntuulisessa, joustavassa ja laajalti verkottuneessa työympäristössä.

Laitoksen piirissä lisensiaatintutkielmaa tai väitöskirjaa valmistelevat jatko-opiskelijat tutustuvat tutkimuksen, tieteellisen viestinnän ja usein myös kurssiohjauksen käytäntöihin. He saavat monipuolista kokemusta ja apua työskennellessään urakehityksen eri vaiheissa olevien kollegojen kanssa. Laitos ja kunkin jatko-opiskelijan oma ohjaaja tukevat laitoksen piiriin hyväksyttyjä jatko-opiskelijoita myös rahoituksen hankkimisessa mahdollisuuksien mukaan.

Jatko-opiskelun tavoite on kouluttaa itsenäisiä, omaan tieteelliseen työhön valmiita tutkijoita. Pohja jatko-opinnoille on filosofian maisterin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto. Jatko-opiskelija suorittaa joko filosofian lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Geotieteiden ja maantieteen laitoksella on omat ohjeensa jatko-opiskelijaksi haluaville. Saatuaan myönteisen päätöksen opiskelija hakee tiedekunnan jatko-opiskelijaksi tiedekunnan ohjeidensa mukaisesti.

Tiedekunnan kotisivulla on perustietoa jatko-opinnoista yleensä, tutkintovaatimuksista, jatko-opintojen rahoitusmahdollisuuksista ym. sekä ohjeita väittelijöille.

Tutkijakoulut

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos on osallisena useassa kansallisessa tutkijakoulussa. Tutkijakoulujen tehtävänä on antaa systemaattista opetusta ja ohjausta tutkijakouluun osallistuville jatko-opiskelijoille. Tavoitteena on saada väitöskirja valmiiksi neljässä vuodessa. Tutkijakoulussa opiskelu on päätoimista ja palkallista. Suomen Akatemia päättää tutkijakouluhauista.
Akatemian lista nykyisistä tutkijakouluista.

Helsingin yliopistossa toimivat geotieteiden ja maantieteen alan tutkijakoulut