Opiskelu Erikoistumislinjat pääaineittain

Aluetiede

Geologia

Maantiede

Maisteriohjelmat Yhteystiedot

Bieogeotieteen osasto
Geologian ja geokemian osasto
Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto
PL 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen toimisto
Seismologian instituutti

PL 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Opiskelu laitoksella

Kenia

Geotieteiden ja maantieteen laitos tarjoaa opetusta kahdessa eri koulutusohjelmassa, geologiassa ja maantieteessä. Geologiassa pääaineena on geologia, maantieteessä voi opiskella kahta pääainetta, maantiedettä ja aluetiedettä. Laitoksemme tarjoaa Suomen laajimman opetustarjonnan sekä geotieteiden että maantieteen alalta.

Laitoksen tarjoaman opetuksen aihepiirit liikkuvat hyvin pitkällä aikavälillä – aina miljardeja vuosia vanhoista tapahtumista juuri tässä hetkessä tapahtuviin ilmiöihin ja tulevaisuuden mallintamiseen. Myös mittakaava voi vaihdella mikroskooppisista kiteistä mannerlaatan kokoisiin kohteisiin, teemakartasta satelliittikuvaan tai ihmisen tilan kokemisesta suurkaupunkien kehittymisen mallinnukseen.  Laitoksellamme voit opiskella monenlaisissa ympäristöissä, kuten huippuvarustellussa opetuslaboratoriossa, kenttäkurssilla tutkimusasemalla tai tutkimusmatkalla toisella mantereella. 

Maantieteen pääaineet tarjoavat yhteensä kahdeksan ja geologia viisi erikoistumislinjaa, joista voi koota mielenkiintoisen ja poikkitieteellisen opintokokonaisuuden, yhdistäen luonnontieteiden parasta osaamista ihmistieteen asiantuntemukseen.

Opiskelijaelämää, kursseja ja matkoja