Opiskelijajärjestöt

Kuva: Tino Johansson

MaO on maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Olemme vuodesta 1971 lähtien yhdistäneet ja aktivoineet jäseniämme sekä ajaneet opiskelijoiden asioita laitoksen ja tiedekunnan tasolla. MaO:n jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston maantieteen pää- tai sivuaineopiskelijat. MaO järjestää jäsenistölleen lukuisia erilaisia tapahtumia ja retkiä. Teemme myös yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, jotta jäsenistömme pääsee tutustumaan muiden alojen opiskelijoihin.

Vasara  - Vasara ry on vuonna 1937 perustettu geologian opiskelijoiden ainejärjestö, joka yhdistää geologiasta kiinnostuneita Helsingin yliopistolla. Vasaran kautta opiskelijat luovat arvokkaita suhteita opiskelutovereihinsa ja pääsevät osallistumaan monipuoliseen toimintaan, johon lukeutuvat muun muassa sählykerho, saunaillat ja perinteikkäät pöytäjuhlat. Vasaran jäsenenä on mahdollisuus osallistua vuosittain järjestettäville ekskursioille, jotka kohdistuvat kotimaan lisäksi myös ulkomaille.

Björn Kurtén-klubi on Helsingin yliopistolla Geotieteiden ja maantieteen laitoksella toimiva paleontologien ja paleontologiasta kiinnostuneiden ryhmä, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa (tiistaisin klo 16.00 Geologian osastolla salissa C 108). Klubin kokoontumiset sisältävät yleensä esitelmän jostain paleontologisesta teemasta, sekä yleistä keskustelua kaikesta paleontologiaan liittyvästä. Kaikki paleontologiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita Kurtén-klubille.

Limes  – Helsingin yliopiston Kumpulan ainejärjestö. Limeksen jäseniä ovat matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, fysiikan, kemian, geologian ja maantieteen opiskelijat.

Matlu on vuonna 1994 perustettu matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.