Geotieteiden ja maantieteen laitos

Kuva: HY

Geotieteiden ja maantieteen laitos on poikkeuksellisen laaja-alainen tutkimus- ja opetusyksikkö. Tutkimuksen kohteena ovat niin vähemmistöjen asutuksellinen asema kaupungeissa kuin laattatektoniikka ja ajassa muuttuvat ympäristöt elämän alkuajoilta alkaen.  Yhteinen nimittäjä laitoksen tutkimustoiminnalle on maapallo, ytimestä Maan pinnan rakenteisiin. Maapalloon liittyvät myös laitokseen kuuluvan seismologian instituutin viranomaistehtävät. Instituutti seuraa ja rekisteröi seismologisten tapahtumia kaikkialla maapallolla. Instituutti osallistuu myös kansainväliseen ydinkoevalvontaan.

Tervetuloa geotieteiden ja maantieteen laitokselle tutkimaan ja opiskelemaan!