Laitos

Bieogeotieteen osasto
Geologian ja geokemian osasto
Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto
PL 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen toimisto
Seismologian instituutti

PL 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Geotieteiden ja maantieteen laitoksen johtajan tervehdys

Kuva: HY

Geotieteiden ja maantieteen laitos on poikkeuksellisen laaja-alainen tutkimus- ja opetusyksikkö. Tutkimuksen kohteena ovat niin vähemmistöjen asutuksellinen asema kaupungeissa kuin laattatektoniikka ja ajassa muuttuvat ympäristöt elämän alkuajoilta alkaen.  Yhteinen nimittäjä laitoksen tutkimustoiminnalle on maapallo, ytimestä Maan pinnan rakenteisiin. Maapalloon liittyvät myös laitokseen kuuluvan seismologian instituutin viranomaistehtävät. Instituutti seuraa ja rekisteröi seismologisten tapahtumien, kuten maanjäristysten ja erilaisten räjähdysten, esiintymistä ja voimakkuutta kaikkialla maapallolla. Instituutti osallistuu myös kansainväliseen ydinkoevalvontaan.

Laitoksessa on kaksi koulutusohjelmaa (geologia ja maantiede), jotka sisältävät kolme pääainetta:  aluetiede, geologia ja maantiede. Pääaineet puolestaan jakautuvat yhteensä kolmeentoista erikoistumislinjaan. Lisäksi laitokselta voi valmistua maantieteen aineopettajaksi peruskouluun ja lukioon. Vaihtoehdoista lähemmin muualla laitoksen kotisivuilla. Laitos tarjoaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet suunnata opiskelunsa häntä itseään eniten kiinnostavalle alalle ja rakentaa tutkinnon, joka avaa kansainväliset työmarkkinat. Tervetuloa geotieteiden ja maantieteen laitokselle tutkimaan ja opiskelemaan!

John Westerholm, laitoksen johtaja