Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto

Kuva: Ville Rinne

Osasto sijaitsee Kumpulan kampuksella, Physicum-rakennuksen pohjakerroksen A-siivessä..

Osaston puhelinluettelo

Henkilökunta

Akatemiatutkijat

Tutkijatohtorit

Järv, Olle, FT
tutkijatohtori
02941 51056, 050 448 8856
tutkimus: kaupunkimaantiede, ihmisen liikkuvuus, saavutettavuus, matkapuhelindata, geososiaalinen media

Tohtorikoulutettavat ja tutkijat

Ahola, Susanna, FM
tohtorikoulutettava
02941 50771
tutkimus: kaupunkimaantiede, muuttoliike, asuminen
Heikinheimo Heikinheimo, Vuokko, FM
tohtorikoulutettava
+358 2941 50760
tutkimus: geoinformatiikka
Ponto Ponto, Heli, FM
tohtorikoulutettava
02941 51044
opetus: kaupunkimaantiede
tutkimus: laadullinen tutkimus
Stjernberg Stjernberg, Mats, FM
tohtorikoulutettava
02941 51214
tutkimus: kaupunkimaantiede

Tenkanen, Henrikki, FM
tohtorikoulutettava
02941 51066, 050 4484436
tutkimus: Saavutettavuus, geoinformatiikka, sosiaalinen media, data mining, ihmisten liikkumisrakenteet, liikennetutkimus, globaali- ja alueellinen analysointi

Weckroth Weckroth, Mikko, FM
tohtorikoulutettava
02941 51643
tutkimus: kaupunkitutkimus, asuminen, alueellinen eriytyminen, hyvinvointitutkimus, subjektiivinen hyvinvointi
kuva Zou, Xiaochen
vieraileva tutkija