Biogeotieteen osasto

Kuva: Ville Rinne

Osasto sijaitsee Kumpulan kampuksella, Physicum-rakennuksen pohjakerroksen A-siivessä. Osa osaston henkilökunnasta työskentelee Exactum-rakennuksen C-siivessä 4. kerroksessa.

Osaston puhelinluettelo

Henkilökunta

Akatemiatutkijat

Kaakinen Kaakinen, Anu, FT
akatemiatutkija
02941 50819
opetus: sedimentologia
tutkimus: klastinen sedimentologia, stratigrafia, neogeenin paleoympäristöt
Mottus Mõttus, Matti, FT
akatemiatutkija, dosentti
02941 51061
opetus: ympäristön kaukokartoituksen fysikaaliset perusteet
tutkimus: kasvillisuuden kaukokartoitus

Tutkijatohtorit

Aalto, Juha, FT
tutkijatohtori
02941 51209, 050 448 0407

tutkimus: alueellinen mallinnus; Ilmasto; geomorfologia;
ympäristönmuutos; periglasiaaliympäristö

Heiskanen Heiskanen, Janne, FT
tutkijatohtori
02941 51571
opetus: kaukokartoitus
tutkimus: kasvillisuuden ja maanpeitteen kaukokartoitus
Maeda Maeda, Eduardo Eiji, Ph.D.
tutkijatohtori
tutkimus: Land use change, Remote Sensing, Hydrology, Soil conservation, simulation models
Mod

Mod, Heidi, FT
02941 51572, 050 4487541
tutkijatohtori
tutkimus: biogeografia, arktis-alpiiniset ekosysteemit, alueellinen mallinnus

Salonen Salonen, J. Sakari, FT
tutkijatohtori
02941 51577, 050 448 7287
tutkimus: paleoklimatologia, numeeriset menetelmät
Shang

Shang, Yuan, M.Sc
tohtorikoulutettava
02941 51108
tutkimus: Sedimentology Stratigraphy, Red Clay, Neogene

Stivriņš, Normunds
tutkijatohtori
02941 51592, 050 448 8562
tutkimus: eläinpaleontologia, fylogenetiikka, paleotaksonomia
Säilä Säilä, Laura K., FT
tutkijatohtori
02941 51548, 050 448 0229
tutkimus: eläinpaleontologia, fylogenetiikka, paleotaksonomia
Žliobaitė, Indre
tutkijatohtori
02941 51596, 050 448 8566
tutkimus: eläinpaleontologia, fylogenetiikka, paleotaksonomia
Wang, Bin, Ph.D.
tutkijatohtori
02941 51574, 050-4487258
tutkimus: Geochemisrty, Cenozoic, Earth Surface Processes and Global Change

Tohtorikoulutettavat, vierailevat tutkijat (apuraha), tutkimusavustajat

kuva

Hurskainen, Pekka
projektikoordinaattori
02941 51585, 050 4480239

Jyrkänkallio-Mikkola, Jenny, FM
tohtorikoulutettava
02941 50787, 050 4484125
tutkimus: trooppiset ja boreaaliset virtavedet, piileväyhteisöt

kuva


Liu, Jinxiu
apurahatutkija
02941 51584, 050 448 7354
Research: Land cover classification


Markiet, Vincent
tohtorikoulutettava
02941 50744, 050448 8744

Niskanen, Annina, FM
annina.k.niskanen(at)helsinki.fi
apurahatutkija
02941 51100, 050 4485881
tutkimusala: arktis-alpiiniset ekosysteemit, biogeografia, ympäristömuutos, refugiot
Pajunen, Virpi, FM
apurahatutkija
02941 51067, 0504484437
tutkimusala: piilevät, virtavedet
Perheentupa, Viljami
tutkimusavustaja
Piiroinen, Rami
tohtorikoulutettava
02941 51502, 050 448 7051
Rannikko, Janina
tohtorikoulutettava
02941 50793, 050 448 8853
Riihimäki, Henri
tohtorikoulutettava
02941 51594, 050 448 8561
Shang

Shang, Yuan, M.Sc
tohtorikoulutettava
02941 51108
tutkimus: Sedimentology Stratigraphy, Red Clay, Neogene

Sukselainen, Leena
vieraileva tutkija
taka Taka, Maija, FM
tohtorikoulutettava
02941 51215
tutkimus: urbaanihydrologia, hulevedet
takala Takala, Tuure, FM
tohtorikoulutettava
02941 51062
tutkimus: kaukokartoitus
Teittinen, Anette
apurahatutkija
Wang, Jianjun
apurahatutkija