Biogeotieteen osasto

Kuva: Ville Rinne

Osasto sijaitsee Kumpulan kampuksella, Physicum-rakennuksen pohjakerroksen A-siivessä. Osa osaston henkilökunnasta työskentelee Exactum-rakennuksen C-siivessä 4. kerroksessa.

Osaston puhelinluettelo

Henkilökunta

Osaston johtaja

Fortelius Fortelius, Mikael, FT
evoluutiopaleontologian professori
02941 50837
vastaanotto tiistaisin klo 13-14
opetus: paleontologiaa laidasta laitaan
tutkimus: elämän historia ja sen prosessit

Professorit, apulaisprofessorit

Luoto Luoto, Miska, FT
luonnonmaantieteen professori
vastaanottto torstaisin klo 10-11
02941 50768
opetusala: luonnonmaantiede, mallinnus, geomorfologia, biogeografia, globaalimuutos
tutkimusala: alueellinen mallinnus, biogeografia, globaalimuutos,  periglasiaaliympäristö
Pellikka Pellikka, Petri, FT
geoinformatiikan professori
02941 51068, 050 4154701
opetus: kaukokartoitus, geoinformatiikka
tutkimus: kaukokartoitus, geoinformatiikka, maanpinnan peitteen ja maankäytön muutoksien tutkimus
Seppä Seppä, Heikki, FT
kvartäärigeologian professori
02941 50820
Soininen Soininen, Janne, FT
Alueellisen ympäristötutkimuksen apulaisprofessori
vastaanotto keskiviikkoisin klo 10–11
02941 58465
opetus: biogeografia, makroekologia
tutkimus: biogeografia, makroekologia, akvaattinen ekologia

Yliopistonlehtorit

Ruth Ruth, Olli, FT
luonnonmaantieteen yliopistonlehtori
02941 50765, 040 56 28348
vastaanotto keskiviikkoisin klo 13-14
opetus: luonnonmaantiede, maantiede
tutkimus: kaupunkipurot , hydrologia, kaupunkiympäristö, luonnonmaantiede
Siljander Siljander, Mika, FT
geoinformatiikan yliopistonlehtori 31.7.2015 saakka
02941 50786
tutkimus: GIS, metsäpalot
Kuva Sirén, Anders, Ph.D.
maantieteen ruotsinkielinen yliopistonlehtori
02941 50647
tutkimus: Management of harvested wild species, Spatial bioeconomic modeling, Land use dynamics, Habitat mapping using remote sensing, Common pool resource management, Amazonian human ecology

Yliopisto-opettajat

Tutkijatohtorit ja tohtorikoulutettavat