Dosentit/Docents

Kuva: seismologian instituutti

Geologia/Geology

Ahonen, Lasse, FT, hydrogeologia
Eronen, Jussi, FT, paleobiologia
Gibbard, Phil, Ph.D., University of Cambridge, UK, geologia ja paleontologia
Halkoaho, Tapio, FT, geologia ja mineralogia
Halla, Jaana, FT, kallioperägeologia
Helama, Samuli, FT, kvartäärigeologia
Huhma, Hannu, FT, isotooppigeokemia
Hölttä, Pentti, FT, petrologia
Kohonen, Jarmo, FT, kallioperägeologia
Kojonen, Kari, FT, malmigeologia
Korja, Annakaisa, FT, tektoniikka
Korja, Toivo, FT, kiinteän maan geofysiikka
Korkka-Niemi, Kirsti, FT, hydrogeologia
Kotilainen, Aarno, FT, merigeologia
Kähkönen, Yrjö, FT, kallioperägeologia
Lahti, Seppo, FT, mineralogia
Lahtinen, Raimo, FT, kallioperägeologia
Leveinen, Jussi, FT, hydrogeologia
Lindroos, Antti-Jussi, FT, ympäristögeologia
Liow, Lee Shiang, Ph.D., paleobiologia
Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti, FT, geokemia
Lunkka, Juha Pekka, FT, geologia ja paleontologia
Luoto, Tomi, FT, paleolimnologia
Luttinen, Arto, FT, petrologia
Mertanen, Satu, FT, paleomagnetismi
Micheels, Arne, Ph.D., paleoklimatologia
Miettinen, Arto, FT, kvartäärigeologia
Minoia, Paola, Ph.D., development geography
Nevalainen, Liisa, FT, paleolimnologia
Nironen, Mikko, FT, kallioperägeologia
Nurmi, Pekka, FT, malmigeologia
Ojala, Antti, FT, ympäristögeologia
Peltonen, Petri, FT, petrologia ja mineralogia
Peltoniemi, Markku, FT, sovellettu geologia
Peuraniemi, Vesa, FT, sovellettu maaperägeologia
Poutiainen, Matti, FT, petrologia
Räisänen, Mika, FT, sovellettu geologia
Sarapää, Olli, FT, taloudellinen geologia
Sarmaja-Korjonen, Kaarina, FT, kvartäärigeologia
Sorjonen-Ward, Peter, FT, prekambrin geologia
Taipale, Kaarlo, FT, geologia ja mineralogia
Tarvainen, Timo, FT, geokemia
Ukkonen, Pirkko, FT, paleobiologia
Uusinoka Raimo, FT, maaperägeologia
Vallius, Pekka, FT, sovellettu geologia
Viranta-Kovanen, Suvi, FT, paleobiologia
Virtasalo, Joonas, FT, kvartäärigeologia

Maantiede/Geography

Heikkinen, Olavi, FT, luonnonmaantiede
Hjort, Jan, FT, luonnonmaantiede
Houtsonen, Lea, FT, kulttuurimaantiede
Karjalainen, Pauli Tapani, FT, kulttuurimaantiede
Kulu, Hill, FT, kulttuurimaantiede
Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa, HT, poliittinen maantiede
Lehtinen, Ari, FT, suunnittelumaantiede
Mõttus, Matti, FT, kaukokartoitus
Muukkonen, Petteri, FT, kasvimaantiede
Peltonen, Arvo, FT, kulttuurimaantiede
Sarjakoski, Tapani, geoinformatiikka
Seppä, Heikki, FT, luonnonmaantiede
Siirilä, Seppo, FT, kaupunkimaantiede
Sitari, Taimi, FT, kehitysmaiden maantiede
Tani, Sirpa, FT, kulttuurimaantiede
Tiitta, Allan, FT, kulttuurimaantiede
Tynkkynen Veli-Pekka, ympäristösuunnittelun dosentti
Zilliacus, Harry, FT, luonnonmaantiede

Seismologia/Seismology

Korja, Annakaisa, FT, tektoniikka
Mäntyniemi, Päivi, FT