Mistä tietoa? Maanjäristykset Tietopankki Yhteystiedot

Geologian osasto
Maantieteen osasto
PL 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen toimisto
Seismologian instituutti

PL 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Seismologia tieteenä

Kuva: seismologian instituutti

Seismologia (kreik. seismos = tärinä, maanjäristys, logos = tiede) on tieteenala, joka tutkii maanjäristyksiä ja niihin liittyviä ilmiöitä, maan kuoren ja sisustan rakennetta sekä niiden fysikaalisia ominaisuuksia. Instrumenttihavaintoihin perustuva seismologia lasketaan alkaneeksi v. 1889, jolloin Potsdamissa rekisteröitiin horisontaaliheilurilla Tokiossa tapahtuneen maanjäristyksen aiheuttamia värähtelyjä. Systemaattinen kansainvälinen havainto- ja tutkimusyhteistyö alkoi v. 1901, kun perustettiin yhdistys International Seismological Association. Maanjäristysten rekisteröimisen ohella on ydinkokeiden seisminen valvonta tullut toisen maailmansodan jälkeen tärkeäksi osaksi yhteistyötä.