Mistä tietoa? Maanjäristykset Tietopankki Yhteystiedot

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a), 00014 Helsingin yliopisto

  • Biogeotieteen osasto
  • Geologian ja geokemian osasto
  • Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto
  • Opintotoimisto
  • Laboratoriohenkilökunta

PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), 00014 Helsingin yliopisto

Seismologia tieteenä

Kuva: seismologian instituutti

Seismologia (kreik. seismos = tärinä, maanjäristys, logos = tiede) on tieteenala, joka tutkii maanjäristyksiä ja niihin liittyviä ilmiöitä, maan kuoren ja sisustan rakennetta sekä niiden fysikaalisia ominaisuuksia. Instrumenttihavaintoihin perustuva seismologia lasketaan alkaneeksi v. 1889, jolloin Potsdamissa rekisteröitiin horisontaaliheilurilla Tokiossa tapahtuneen maanjäristyksen aiheuttamia värähtelyjä. Systemaattinen kansainvälinen havainto- ja tutkimusyhteistyö alkoi v. 1901, kun perustettiin yhdistys International Seismological Association. Maanjäristysten rekisteröimisen ohella on ydinkokeiden seisminen valvonta tullut toisen maailmansodan jälkeen tärkeäksi osaksi yhteistyötä.