Geologia tieteenä

Kuva: Lissu Kaivolehto

Geologia tutkii maankamaran rakennetta ja koostumusta. Kerrostumien tutkimuksen kautta geologia selvittää maapallon geologisten kehien erilaistumista, jäljittää litosfäärin laattojen liikkeitä ja niiden muinaisia törmäyksiä, kartoittaa jääkausien jälkiä sekä tutkii elämän syntyä ja kehittymistä maapallolla.

Geologialle on luonteenomaista, että se pyrkii muodostamaan kuvan maapallon historiasta lähtien aurinkokunnan varhaisvaiheista ja siirtyen varhaisimpien merien, ilmakehän ja elämän synnyn kautta nykyhetkeen. Geologin lukuisissa tutkimushaaroissa perehdytään maankamaran kemialliseen koostumukseen, mineraalikoostumukseen, rakenteeseen, kerrosjärjestykseen, fossiilisisältöön, luonnonvarojen etsintään ja arviointiin sekä moniin muihin aiheisiin. Geologista asiantuntemusta tarvitaan tutkimuksissa joissa kartoitetaan ihmisen toiminnan vaikutuksia ilmakehään, meriin ja elinympäristöömme sekä suhteutetaan niitä luonnon omiin muutoksiin.

jaatikko
Geologian laitoksen väkeä ja opiskelijoita Vasara ry:n ekskursiolla.

Geologialla on sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen luonne. Geologisessa tutkimuksessa käytetään hyväksi fysikaalisia, kemiallisia, matemaattisia ja biologisia tutkimusmenetelmiä, joita sovelletaan ja kehitetään tutkimusten vaatimusten mukaan. Geologian taloudellinen merkitys perustuu maankamaran sisältämien luonnonvarojen etsimiseen, tutkimiseen ja hyväksikäyttöön sekä ympäristössä tapahtuvien muutosten arviointiin. Geologisten tutkimusten näytteet tulevat luonnosta, ja suuri osa geologisesta tutkimuksesta sisältää maastossa tehtäviä työvaiheita.