Yliopisto hankki tutkimusaseman Keniasta

Kuva: Tino Johansson

Helsingin yliopisto on hankkinut omistukseensa Hebron-nimisen lähetysaseman Keniasta Taita Tavetan piirikunnasta. Alue sijaitsee 150 kilometriä rannikolta ja noin 400 kilometriä Nairobista.

Yliopiston maantieteilijät ovat geoinformatiikan professori Petri Pellikan johdolla tehneet alueella vuosia monialaista ja poikkitieteellistä tutkimusta yhteistyössä kenialaisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja yliopiston biotieteellisen tiedekunnan ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa.

Tutkijat ovat selvittäneet metsän pirstoutumista ja rakennetta, maankäytön muutosta, maaperäeroosiota, paikallisten asukkaiden elinkeinoja ja maankäyttökonflikteja käyttäen hyväksi kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmiä sekä perinteisiä haastattelututkimusmenetelmiä.

Suomalaisten kontaktiverkosto Keniassa kattaa yksityisen sektorin ja valtionhallinnon niin maan aluetasolla kuin valtion tasolla. Tutkijat katsovat, että alue sopii jatkossa ilmaston ja maanpinnan peitteen takaisinkytkentöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen sekä maaseutututkimuksen, biodiversiteettitutkimuksen ja maataloustutkimuksen kohdealueeksi.

Taitavuoret tunnetaan monista kotoperäisistä kasvi- ja eläinlajeista ja rikkaasta luonnon monimuotoisuudesta, esimerkiksi Taitan Saintpaulia-kukastaan. Myös ekologian, maankäytön ja ihmistoiminnan vaihtelevuus on ainutlaatuinen, sillä vuorten huipulla on sumumetsiä ja intensiivistä maataloutta, kun ympäröivät savannit ovat sisalplantaaseja, karjalaitumia tai kansallispuistoja, joissa villieläimet norsuista lähtien laiduntavat.

Aseman omisti aiemmin norjalainen lähetysjärjestö Scripture Mission. Uusi Helsingin yliopiston Taitan tutkimusasema Keniassa keskittyy monitieteiseen ympäristötutkimukseen ja tarjoaa siihen majoitus- ja tutkimusresursseja ei vain Helsingin yliopiston tutkijoille, vaan myös kenialaisille ja ulkomaisille tutkijoille.

Lisätietoa Taitan tutkimusasemasta

Teksti: Petri Pellikka