Kontaktuppgifter

Genusforskning är en del av institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning.

PB59
Unionsgatan 38 E
02-941 233 87
gender-studies@helsinki.fi

Kontaktuppgifter

Personal

TillgänglighetFlamma


Sök till magisterporgrammet i genusforskning


Kristinas vänner

SKY

Genusforskning

Genusforskning är ett mång- och tvärvetenskapligt ämnesområde vars forskningsproblematik, begrepp och metodik utgår ifrån feministiska frågeställningar och teorigrunder. Genusforskning fokuserar på att utarbeta teorier för de kulturella betydelserna av kön och sexualitet samt analysera processerna och konsekvenserna för könsstrukturering och könskodning. Till disciplinen hör bland annat kvinno-, mans- och queerforskning. Forskningen kan fokuseras på olika kultur- eller samhällsområden. Sakkunskap inom genusforskning behövs inom olika sektorer i arbetslivet, från den offentliga förvaltningen till media.

Ansökning till Ma­gis­ter­pro­gram­met i ge­nus­ve­ten­skap


Aktuellt


Till stöd för studierna