Kontaktuppgifter

Fransk filologi hör till institutionen för moderna språk.

Personalens kontaktuppgifter finns på de individuella TUHAT-sidorna, och mottagningstiderna finns på Flamma-intranät

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Studier

Studier

Studierna i franska är för dig som svarar ja på åtminstone ett av följande alternativ:

  • Förutom själva språket är du är intresserad av fransk litteratur, musik eller film.
  • Du vill förstå franskans strukturer och veta t.ex. varför man på franska skriver ’voilà’ och inte ’vois là’.
  • Efter genomförda studier ser du dig själv som kulturjournalist i Paris, EU-översättare i Bryssel eller fransklärare i en finländsk skola eller ett universitet.
  • Du vet inte ännu ’vad du ska bli’, men ett läsår i Lyon eller Montreal och ett språkbad i den fransktalande världen låter som ett utmärkt alternativ.

Eftersom fransk filologi inte enbart koncentrerar sig på modern franska eller det franska samhällets kultur, kan den studerande i sin examen betona följande delområden: nutidsspråket, undervisning i franska, språkformer och litteratur i franskspråkiga länder samt filologi och forskning i medeltida språk och litteratur. Parallellt med den allmänna linjen för fransk filologi finns den s.k. översättarlinjen.

För dem som specialiserar sig på översättning inom fransk filologi finns ett särskilt studieprogram. Grundstudierna är gemensamma för studerande på den allmänna linjen och man kan övergå till översättarlinjen efter grundstudierna via förhör. Se Utbildningsprogramm för översättning och flerspråkig kommunikation

Sysselsättningssituationen för de utexaminerade är god. Franskan är ett betydande språk både i Europeiska unionen och på andra håll i världen, och experter på franska språket och kulturen behövs också i Finland. Du kan bli lärare eller översättare i franska. Du kan också hitta din nisch inom media eller turism, i affärslivet eller i internationella organisationer.

Infromation:

Studera hos oss Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

Fransk filologi som biämne:

Studiernas struktur

I studentantagningen är ansökningsobjektet franska.  Allmänna linjen och översättarlinjen i fransk filologi har gemensamma grundstudier och fransk filologi registreras som huvudämne. Den som vill fortsätta studierna på översättarlinjen ska delta i kursen Översättarens kompetenser i samband med grundstudierna den första terminen. Kursens slutförhör fungerar som urvalsprov och som prov i finska. Den som blir godkänd kan specialisera sig på översättning och genomföra ämnesstudier och fördjupade studier på översättarlinjen.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK) omfattar 180 studiepoäng och i dem ingår grundstudier i fransk filologi (25 sp) och ämnesstudier i fransk översättning (45 sp) och dessutom grundstudier i både översättningsvetenskap och finska språket. I studierna ingår också fakultetens gemensamma studier och valfria studier.

I magisterexamen (FM) är översättarlinjen i fransk filologi en del av utbildningsprogrammet för översättning och flerspråkig kommunikation som omfattar 120 sp. I de fördjupade studierna specialiserar man sig på minst ett specialområde inom översättning (juridik och förvaltning, tolkning, AV-översättning). Man kan också söka till översättarlinjen först i magisterskedet och då ingår det dessutom studier i översättningsvetenskap och finska.