Kontaktuppgifter

Fransk filologi hör till institutionen för moderna språk.

Personalens kontaktuppgifter finns på de individuella TUHAT-sidorna, och mottagningstiderna finns på Flamma-intranät

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Välkommen

Fransk filologi innebär att undervisa om och forska i det franska språket, den franska litteraturen och kulturen. Målsättningen med studierna i fransk filologi är att ge den studerande mycket bra kunskaper i franska och kännedom om den moderna franskans struktur och vokabulär. Dessutom är målet att göra den studerande förtrogen med språkhistoria, fransk kultur och litteratur samt Frankrikes historia.

Aktuellt

Mer