Kuvituskuva

Forskning

 Vid Helsingfors universitet bedrivs internationellt högtstående forskning. All den forskningsfinansiering samt alla de utmärkelser och pris som forskarna fått vittnar om uppskattning inom det världsomspännande vetenskapssamfundet.

Den nyaste kunskapen inom forskningen bidrar till att öka bildningen och välfärden. Den får också genomslagskraft när forskarna i egenskap av experter inom sitt område deltar i beslutsfattande samt i utvecklings- och samarbetsprojekt.

Forskning bidrar till ökad bildning och välmående