Helsingin yliopisto  
 

Äkämäpistiäiskartoitus

Sivukartta:

Contact information

Spatial Foodweb Ecology Group
Department of Agricultural Sciences
PO Box 27 (Latokartanonkaari 5)
FI-00014 University of Helsinki
FINLAND

 

Website

Facebook

Twitter

Gallsteklar

Suomeksi In English


Galler är små strukturförändringar som vissa insekter förorsakar hos sina värdväxter. De är ofta både färggranna och dekorativa, och dessutom lätta att hitta. I många länder, såsom Storbritannien, har gallerna blivit en populär hobby. I Finland är gallsteklarna föga kända, och det finns heller ingen heltäckande information om antalet arter och deras utbredning. Genom de här www-sidorna försöker vi värva just Dig till gallstekelentusiasternas växande skara. Sidorna innehåller grundläggande information om vad gallsteklarna är och var de finns. Utbredningsuppgifterna baserar sig till stor del på den gallkartering som vi företog år 2007.

 

Genom förstret nedan kan Du bekanta Dig med de gallstekelobservationer som förts in i Hatikka -systemet. Här ingår alla observationer från gallkarteringen år 2007. För att skydda Din integritet har vi fört in observationerna under våra egna användarnamn och utelämnat alla detaljer.

Visst vill Du bidra med egna observationer: www.hatikka.fi!

Alla gallstekelobservationer är värdefulla. Även om en enskild gallstekelentusiast skulle spendera hela sitt liv på att granska ekar skulle han/hon aldrig kunna kartera alla förekomster av någon art. Det är bara genom samarbete som vi kan skapa oss en heltäckande bild av de olika arternas utbredning och av förändringar i den.

 

När Du för in observationer i Hatikka vore det värdefullt om Du samtidigt skrev ned alla detaljer kring Din upptäckt - t. ex. huruvida de galler som Du såg tillhörde den könliga eller agama generationen av arten och/eller om hur talrika de var. På så vis lär vi oss möjligast mycket om arternas levnadssätt.