Helsingin yliopisto  
 

Lantakuoriaiset

Sivukartta:

 


Keskeisiä verkkoresursseja

Lantakuoriaisista kiinnostunut voi löytää Internetistä lukemattomia hyödyllisiä sivustoja. Tähän olemme koonneet vain muutaman keskeisen lähtöpaikan, joista lähteä liikkeelle.

Lantakuoriaissivustoja
Yleisiä kovakuoriaissivustoja
Koko eläinkunnan sivustoja
Lajien levinneisyys, uhanalaisuus ja suojelu
Suomalaisia nettisivuja hyönteistieteestä ja hyönteisharrastuksesta
Hyönteistieteelliset ja biologiset seurat
         Hyönteistieteelliset seurat
         Yleisbiologiset seurat

Lantakuoriaissivustoja

Scarab Central. Kansainvälisten lantakuoriaistiukijoiden sivusto, linkkejä lähes kaikkiin keskeisiin lantakuoriaisia koskeviin verkkoresursseihin. Sivuilta löytyy myös postituslista scarabs-l@listserv.unl.edu ja listalaisten tuottamat kirjallisuuskoosteet, sekä pdf.versiota amerikkalaisten hauskasta uutiskirjeestä "Scarabs".
http://www-museum.unl.edu/research/entomology/scarabcentral.htm

Scarab Workers World Directory. Täältä löydät monia maailman
lantakuoriaistutkijoista.

http://museum.unl.edu/research/entomology/workers/index2.htm

Yleisiä kovakuoriaissivustoja

Kovakuoriaiskuvia
http://www.koleopterologie.de/gallery/

Koko eläinkunnan sivustoja

Global Biodiversity Information Facility. Maailmanlaajuinen tietokanta kokoelmista, kirjastoista ja tietokannoista
http://www.gbif.org/
Species 2000. EU:n sponsoroima hanke, tavoitteena tuottaa tietokanta kaikista kuvatuista eliölajeista.
www.sp2000.org/
Tree of life. Maailmanlaajuinen hanke tavoitteena koota tieto eliölajien monimuotoisuudesta, sukulaisuussuhteista ja tuntomerkeistä
http://tolweb.org/tree/, kts esim. http://tolweb.org/Scarabaeoidea/9077

Lajien levinneisyys, uhanalaisuus ja suojelu

Fauna Europaea. Laaja hanke eurooppalaisten eläinlajien levinneisyystietojen kokoamiseksi.
http://www.fauna-eu.org/
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) linkkikooste:
http://www.iucnredlist.org/about/publications-links
Ruotsin lajien uhanalaisuus vuonna 2015:
http://www.artdatabanken.se/
Suomen lajien uhanalaisuus vuonna 2010
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_punainen_lista_2010
Tanskan lajien uhanalaisuus vuonna 2010:
http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/

Suomalaisia nettisivuja hyönteistieteestä ja hyönteisharrastuksesta

Yleiset:
Havaintotietokanta (Matti Virtala). Kaikille avoin tietokanta suomalaisista hyönteishavainnoista. Esim. perhosista pitkälle yli 200 000 havaintoa (v. 2006).
http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html#havaintotallennin
Eri hyönteisryhmien erikoissivustot:
Heinäsirkat ja hepokatit (Sami Karjalainen)
http://hepokatti.net/
Kukkakärpäset (Tero Piirainen)
http://poutaa.net/kukkakarpaset/
Kovakuoriaiset (Petri Martikainen)
http://forest.uef.fi/~pmartik/pages/kuoriaistietoa.html
Latikat (Petri Martikainen)
http://forest.uef.fi/~pmartik/pages/Aradus.htmll
Perhoset ja hyvin paljon muuta (Markku Savela)
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/intro.html
Sudenkorennot (Sami Karjalainen)
http://korento.net/

Hyönteistieteelliset ja biologiset seurat

Suomessa toimii useita hyönteistieteellisiä yhdistyksiä. Myös yleisbiologisten seurojen kokouksissa saattaa usein kuulla mielenkiintoisia esityksiä maamme hyönteisistä. Jotkut yhdistykset toimittavat myös erilaisia tieteellisiä julkaisuja ja/tai tarjoavat hyönteisten keräilyssä tarvittavia tarvikkeita.

Hyönteistieteelliset seurat

Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys (Entomologiska föreningen i Helsingfors, Societas Entomologica Helsingforsiensis; perustettu vuonna 1919). Tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää tieteellistä hyönteistutkimusta. Tämän saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, symposioita ja retkiä, tukee hyönteistieteellistä julkaisutoimintaa ja myöntää tutkimusapurahoja. Yhdistys on kaksikielinen.
https://entomologiska.wordpress.com/
Suomen Hyönteistieteellinen Seura (Societas Entomologica Fennica, perustettu 1935). Seura toimii Helsingissä, järjestää kansallisia ja kansainvälisiä kokouksia, retkitoimintaa ja jakaa apurahoja.
http://www.suomenhyonteistieteellinenseura.org/
Suomen Perhostutkijain Seura (Lepidopterologiska Sällskapet i Finland, perustettu v. 1955). Suomen Perhostutkijain Seura on Suomen suurin hyönteistieteellinen seura ja toimii Helsingissä. Jäseniä seurassa on yli tuhat. Seura järjestää kokouksia ja tapahtumia ja välittää kirjallisuutta sekä hyönteisten keräilyssä tarvittavia tarvikkeita. Seuran jäsenlehti on Baptria.
http://www.perhostutkijainseura.fi
Tampereen Hyönteistutkijain Seura. Tampereen Hyönteistutkijain Seura (perustettu vuonna 1967; vuoteen 1984 asti Tampereen Perhostutkijain Kerho). Seura toimii Tampereella. Kerran kuussa pidettävissä kokouksissa pidetään esitelmiä, katsotaan valokuvia ja dioja, tutkitaan kokoelmanäytteitä, keskustellaan ja vaihdellaan kuulumisia. Kesäkuukausina, jolloin varsinaisia kokouksia ei pidetä, järjestetään retkiä ja kerätään uusia kokemuksia ja tutkimusmateriaalia. Seuran jäsenlehti on Diamina.
http://ths.pirkanpalkonen.net/
Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran hyönteiskerho (perustettu v. 1948 Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seuran yhteyteen). Kerho toimii Turussa sekä tieteellisellä että harrastajapohjalla, ja sen aihepiirinä on lähes kaikki hyönteisiin liittyvä. Kerho julkaisee verkkolehteä w-album
http://www.netti.fi/~avanto/teks.html
Lisätietoja hyönteisharrastuksesta sekä hyönteistieteellisten seurojen toiminnasta saa Helsingin yliopistosta osoitteesta:
Luonnontieteellinen keskusmuseo
Eläinmuseo, Hyönteisosasto
PL 17 (P. Rautatiekatu 13)
00014 Helsingin yliopisto

Yleisbiologiset seurat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY, perustettu 1896). Maamme vanhin luonnonsuojeluyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tuloksena on perustettu mm. luonnontieteellinen museo Kuopioon sekä Korkeakosken ja Pisan luonnonsuojelualueet. KLYY jakaa rahastoistaan apurahoja luonnontutkimukseen. Merkittävä osa toiminnasta tapahtuu jaostoissa, joita on tällä hetkellä viisi.
http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy
Societas pro Fauna et Flora Fennica (perustettu 1821). Suomen vanhin tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää Suomen eläin- ja kasvimaailman tuntemusta ja yleensä eläin- ja kasvitieteellistä tutkimusta sekä luonnonsuojelua. Seura julkaisee lehteä Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica.
http://www.societasfff.fi
Suomen Biologian Seura Vanamo (Societas Biologica Fennica Vanamo , perustettu 1896). Seura toimii Suomen biologien yhdyssiteenä ja edistää biologista tutkimusta ja suomenkielen käyttöä biologian alalla. Seuran jäsenlehti on Luonnon Tutkija.
http://www.vanamo.fi/
  Kaikki kommentit ja täydennykset tervetulleita!
tomas.roslin(at)helsinki.fi
kari.heliovaara(at)helsinki.fi