Helsingin yliopisto  
 

Lantakuoriaiset

Sivukartta:

 


Kesän 2011 lantakuoriaistutkimus

Suomen lantakuoriaislajeista yli puolet on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Mitä siitä seuraa? Vaikuttaako lantakuoriaisten ahdinko lannan hajoamiseen laitumilla?

Vuosina 1996 ja 2008 4H-laiset keräsivät lantakuoriaisnäytteitä ympäri maata. Saalis lähetettiin Helsingin yliopiston tutkijoille, jotka tunnistivat siinä esiintyneet lantakuoriaislajit. Näin loimme ainutlaatuisen kokonaiskuvan maamme lantakuoriaislajiston nykytilasta. Tuloksemme kertoivat valtavista muutoksista. Monilla lajeilla menee todella huonosti. Uusimman, vuonna 2010 ilmestyneen maamme lajien uhanalaisuustarkastelun taustalla ovat myös 4H:laisten havainnot.

Paljastamamme muutokset herättivät uusia kysymyksiä – kun lantakuoriaislajeja on nyt vähemmän, mitä siitä seuraa? Vaikuttaako lantakuoriaisten lajimäärä suoraan lehmänläjien hajoamisnopeuteen? Ovatko tietyt lajit, erityisesti sontiaiset, muita tehokkaampia sonnan hävittämisessä? Näitä kysyimme lantakuoriaistutkimuksemme seuraavassa vaiheessa, joka toteutettiin kesällä 2011.

Testataksemme lantakuoriaislajiston vaikutusta lehmänläjien hajoamiseen vertasimme lannan hajoamisnopeutta maamme eri osissa – eli sellaisten alueiden välillä, joiden lantakuoriaislajisto poikkeaa toisistaan. Tiettyjen lantakuoriaislajien merkityksen testasimme sulkemalla ne pois osasta lehmänläjiä ja seuraamalla, miten tämä vaikuttaa läjien hajoamiseen.

Yksittäiselle tutkijalle maanlaajuisen kokeen toteuttaminen olisi ylivoimaista, mutta 4H-nuorten joukkovoima teki siitä mahdollisen. Kesällä 2011 4H-nuoret jalkautuivat laitumille ympäri Suomen tekemään kokeita ja keräämään näytteitä. Näytteet ja koetulokset 73:lta eri tilalta he lähettivät Helsingin yliopiston tutkijoille. Näin saimme yhdessä kerättyä uutta tietoa luonnon monimuotoisuuden merkityksestä luonnon toiminnalle.

Hankkeen tuloksena syntyi tutkimusartikkeli, joka julkaistiin Ecology -lehdessä marraskuussa 2013. Englanninkielisen tiivistelmän voi lukea täältä.

Syksy 2011: Tulokset ovat nyt kasassa ja analysointi alkaa. Esimakua tuloksista löytyy 4H-Pilkkeen jutusta, jonka voit lukea täältä.

Tutkimukseen ilmoitetut tilat kartalla. 82 tilaa ilmoitettiin mukaan, ja niistä 73 tilalla koe saatiin suoritettua loppuun. Ekologisessa kokeessa, jossa on useita liikkuvia (ja eläviä) osia, tämä on erinomainen onnistumisprosentti.