Projektin yhteistyötahot

Projekti on ollut alusta pitäen läheisessä yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja erityisesti pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtosen kanssa. Projekti osaltaan tukee ja edustaa SKS:n tutkimusorientaatiota ja se on myös mainittu SKS:n toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Yksi konkreettinen toiminta-areena tässä yhteistyössä on pohjoismainen huippututkimusverkosto nimeltä Nordic Centre for Medieval Studies, jonka tutkimusohjelmaa nimeltä ”The Nordic Countries and the Medieval Expansion of Europe, New Interpretations of a Common Past” Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning eli NOS-HS rahoittaa vuoteen 2010 asti. Pääsihteeri Lehtonen vetää SKS:n piirissä noin joka toinen kuukausi kokoontuvaa ”Oraalisuus ja kirjallistuminen” -seminaaria, johon myös tekstualisaatioprojektin jäsenet osallistuvat aktiivisesti. Kesäkuussa 2007 projekti osallistui yhtenä järjestävänä tahona Folklore Fellows -kesäkouluun, joka pidettiin kaksiosaisesti Kuhmossa ja Vienan Karjalassa. Vuoden 2008 elokuussa projekti järjestää SKS:n hallinto- ja talousosaston, kirjallisuusarkiston ja kansanrunousarkiston sekä Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaineen kanssa “Arjen poetiikka” -nimisen tieteellisen seminaarin runoudentutkimuksen alalla sekä aiheeseen liittyvän yleisötapahtuman taiteiden yön yhteydessä.