PROGRAM FÖR PROMOTIONEN 2010

Vi hoppas att alla deltagare kan följa de tidtabeller som anmäls nedan. Vi är flera hundra som skall delta och då fungerar allt mycket smidigare om vi kommer i tid till alla programpunkter. Information om hur promovender och övriga deltagare förväntas klä sig till de olika festerna och högtiderna ges i ett följebrev som postas i början av april. För närvarande är informationen på webben mera fullständig på finska, men vi kompletterar på svenska så fort vi hinner. Har ni frågor går det bra att kontakta promotionskansliet.

Observera också att ett informationstillfälle ordnas i solennitetssalen i universitetets huvudbyggnad den 21 april 2010. Ni är hjärtligt välkomna att delta!

Promotionskansliet dejourerar i april på måndagar och torsdagar klockan 15-19, och fr.o.m. början av maj fram till promotionen måndagar och torsdagar klockan 14-19.30, onsdagar klockan 13-14.

Uppgifter om promotionens övriga tidtabeller finns längst ned på denna sida.

>> Kläder

Floradagen den 13 maj

Promotionens program inleds på Floradagen den 13 maj. Vi hoppas att så många som möjligt skall kunna ta sig tiden att delta i denna första programpunkt i vårens tecken!

Floradagens lunch ingår inte i priset för promotionen och den som vill delta i lunchen skall anmäla sig med den elektroniska blankett (du finner också blanketten genom att gå till "Anmälning" i menyn på promotionens webbplats). Samma blankett används för anmälan till promotionens utflykt den 29 maj. Den som vill kan anmäla sig till dessa två programpunkter per telefon till promotionskansliet, tfn (09) 19 12 39 00. Kom ihåg att meddela eventuell specialdiet, och om du deltar med eller utan följeslagare! Anmälan till Floradagens lunch skall ske senast den 30 april 2010. Alla som vill delta i lunchen den 13 maj skall anmäla sig genom att fylla i blanketten på webben, oberoende om man har anmält sitt deltagande i ett tidigare skede eller inte. I promotionens anmälningsblankett fanns möjligheten att anmäla sig, men eftersom det inte var helt klart att denna anmälan avsåg uttryckligen lunchen måste vi beklagligtvis be att alla anmäler sig på nytt.

Lunchens pris är 45 eller 35 euro. I det högre priset ingår alkoholdrycker. I bägge prisen ingår en tre rätters lunch med måltidsdryck. Garderobavgiften är inkluderad. Lunchen betalas till promotionskommitténs konto hos ålandsbanken 660100-1072578, med referensnumret 13055. Som mottagare antecknas Filosofiska fakultetens promotionskommitté. Vänligen betala senast den 30 april 2010. är inbetalningen försenad kan du förlora din plats. De som redan i samband med anmälan till promotionen meddelade att de ville delta i lunchen har företräde. Utrymmena på Nylands Nation är begränsade.

Floradagens program:

9.00 Promovenderna samlas i Gamla studenthusets musiksal (Mannerheimvägen 3, 2:a vån.) för att välja allmän kransbindare. Efter valmötet går deltagarna i procession till den utvaldas föräldrar och några representanter för promotionskommittén ber om föräldrarnas tillstånd och den valdas samtycke till uppgiften. Efter detta återvänder alla till Gamla studenthuset.

10.45 Allmänna kransbindaren presenteras på Gamla studenthusets trappa. Det är möjligt att anlända i detta skede av programmet om man inte har möjlighet att delta från klockan 9. Från Gamla studenthuset transporteras alla deltagare med en abonnerad spårvagn som avgår från Mikaelsgatans hållplats utanför Fenniahuset vid Järnvägstorget.

11.15 Spårvagn avgår från Mikaelsgatan (hållpats: Fennia) till Gumtäkts äng i Majstad.

12.00 Floradagsfest på Gumtäkts äng tillsammans med Helsingfors universitets studentkår och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. I programmet ingår tal och musik. Deltagarna bjuds på smått tilltugg och ett glas mousserande vin. Om man vill kan man ta med sig en egen picknickkorg.

13.30 Transport från Gumtäkts äng till Nylands Nation och restaurang Karl XII (Kaserngatan 40) för dem som deltar i Floradagslunchen. Lunch till klockan 17. Kom ihåg att anmäla dig till lunchen inom april månad!

Torsdagen den 27 maj 2010

Programmet inleds för promovenderna med en generalrepetition inför promotionsakten. Plats: solennitetssalen i huvudbyggnaden, ingång från Alexandersgatan där det finns garderob. övningen är obligatorisk för samtliga promovender. Samtidigt samlas magisterpromovendernas följeslagare för kransbindning i Kabelfabriken i Gräsviken.

Magisterpromovendernas program, även jubelmagistrarnas:
16.30 Den obligatoriska generalövningen i solennitetssalen börjar. Samling utanför salen. Efter generalrepetitionen är det gemensam transport till kransbindnings- och svärdslipningsmiddagen på Kabelfabriken.
19.00 Kransbindningsmiddag i Kabelfabriken, Havskabelsalen ("Merikaapelihalli"). Middagen är samtidigt svärdslipningsmiddag för doktorpromovenderna. Efter middagen är det dans. Kvällen avslutas vid midnatt.

Kransbindarnas program (magisterspromovendernas och jubelmagisrarnas följeslagare):
15.00 Kransbindningen börjar i kabelfabriken. Ta med en synål, stark svart tråd, sax (markerad med ägarens namn!) och eventuellt en fingerborg. Kransbindarna tillverkar en krans per man genom att sy lagerblad (ca 50 stycken) på en färdig kransbotten. Allmänna kransbindaren och tidigare allmänna kransbindare hjälper till! Det tar ungefär två timmar att tillverka en lagerkrans. Den färdiga kransen överlämnas till airuille, som ser till att alla kransar förs till universitetet för promotionsakten följande dag. Följeslagaren skall alltså inte ta med sig lagerkransen hem!
Ca 18.30 magisterpromovenderna anländer från generalrepetitionen.
19.00. Middagen inleds i Havskabelhallen (Merikaapelihalli). Middagen är också svärdslipningsmiddag för doktorpromovenderna. Programmet avslutas vid midnatt.

Doktorpromovendernas program:
15.00 Den obligatoriska generalrepetitionen börjar (1,5 h före magisterspromovendernas repetition) i solennitetssalen i huvudbyggnaden. Samling utanför solennitetssalen, ingång från Alexandersgatan. Till generalrepetitionen medtas doktorshatt och doktorsvärja som båda försetts med namnlapp. Dessa lämnas i solennitetssalen över natten och skall under inga omständigheter tas med hem efter generalrepetitionen.
17.00 Rektors mottagning i tidningssalen i huvudbyggnaden för jubeldoktorer, hedersdoktorer och doktorer med följeslagare. Efter mottagningen är gemensam transport till Kabelfabriken till kransbindnings- och svärdslipningsmiddag.
19.00 Svärdslipningsmiddag i Havskabelhallen (Merikaapelihalli) i Kabelfabriken. Samtidigt kransbindningsmiddag. Efter middagen är dans. Kvällen avslutas vid midnatt.

Svärdsliparnas program (doktorpromovendernas och jubelpromovendernas följeslagare):
15.00 Följeslagarna kan om de så önskar sitta med i solennitetssalen under generalrepetitionen.
17.00 Rektors mottagning i tidningssalen i huvudbyggnaden för jubeldoktorer, hedersdoktorer och doktorer med följeslagare. Efter mottagningen är gemensam transport till Kabelfabriken till kransbindnings- och svärdslipningsmiddag.
19.00 Svärdslipningsmiddag i Havskabelhallen (Merikaapelihalli) i Kabelfabriken. Samtidigt kransbindningsmiddag. Efter middagen är dans. Kvällen avslutas vid midnatt.

Fredagen den 28 maj 2010

Promotionsakt i solennitetssalen i universitetets huvudbyggnad. Ingång från Alexandersgatan, garderob.

9.00 Magisterpromovenderna med följeslagare anländer till universitetet. Kransbindarna samlas i orkesterfoajén till vänster om solennitetssalen och ställer sig i given ordning för procession. Magisterpromovenderna samlas i Runebergsalen (ingång från korridor till vänster om solennitetssalen) där de får sina lagerkransar. Kransen fästs ed en säkerhetsnål på bröstet på vänster sida. Kransens rosett skall vara uppåt. Kransen tas från bröstet i solennitetssalen före promovenden stiger upp till promotorn. Då räcks kransen till promotorn som sätter den på promovendens huvud.

9.15 Doktorpromovender med följeslagare anländer till universitetet. Magisters- och doktorpromovenderna ställer sig för procession i den ordning som har getts under generalrepetitionen. Doktorpromovendernas följeslagare sätter sig i solennitetssalen.

9.30 Jubelmagistrarna och jubeldoktorerna med följeslagare anländer till universitetet. Jubelmagistrarna hämtar sina lagerkransar i Runebergsalen. Jubelmagistrarna och jubeldoktorerna ställer sig för procession som getts dem vid generalrepetitionen. Följeslagarna sätter sig i solennitetssalen.

9.45 Solennitetssalens dörrar stängs. Alla som inte anländer till solennitetssalen i procession skall i detta skede vara på sina platser i solennitetssalen. Det är svärdssliparna, jubelmagistrarnas och jubeldoktorernas följeslagare samt anhöriga och vänner till promovenderna. Bara en del av promovendernas familjemedlemmar och vänner ryms med i solennitetssalen. Dessa informeras om sina egna platser i salen. övrig publik tar plats före klockan 9.45 i föreläsningssal 1 där man kan följa med promotionsakten på storskärm.

10.00 Promotionsakten börjar. Kransbindarnas procession inleder och kransbindarna förflyttar sig till sina platser i salen. Därefter kommer universitetets ledning och filosofiska fakulteten, och sist promovenderna underledning av promotor. Kom ihåg att äta och dricka före promotionsakten som tar många timmar. Promovenderna står under praktiskt taget hela akten och det kan bli hett i salen. Tänk också på detta då du väljer skor för dagen. Härolderna hjälper den som börjar må dåligt eller behöver en sockerbit eller annat för att höja blodsockret. Det finns ett antal stolar för krissituationer och Finlands röda kors är närvarande med en första hjälp-grupp.

Ca 13.30 Promotionsakten avslutas och deltagarna tågar i procession till promotionsgudstjänst i Domkyrkan. Ordningen är följande: de promoverade, universitetets ledning, Filosofiska fakulteten, kransbindarna och doktorernas följeslagare. Den övriga publiken i solennitetssalen följer med till sist. Om de som följt akten i sal 1 vill kan de också sälla sig till processionen i slutändan. Vi kan ändå tyvärr inte garantera att alla anhöriga och vänner till de promoverade ryms i domkyrkan. Härolderna assisterar så att alla finner sin plast i processionen. Om det regnar delar härolderna ut paraplyer som returneras. Egna paraplyer får inte användas för att processionen skall bibehålla sin enhetliga prägel. De som vill delta i den konfessionslösa högtiden, som arrangeras i Finska litteratursällskapets (SKS) festsal, samlas efter processionen utanför domkyrkan.

Ca 14.15 Promotionsgudstjänst i Domkyrkan och konfessionslös högtid i Finska litteratursällskapets festsal, Regeringsgatan. Då gudstjänsten har avslutats återvänder deltagarna i procession till universitetet. Denna gång går universitetets ledning först, följd av Filosofiska fakulteten, de promoverade och deras följeslagare. De som deltagit i den konfessionslösa högtiden återvänder under ledning av härolderna.

Ca 15.45 Processionerna återvänder till universitetet. Härolderna delar i huvudbyggnaden ut diplom och matrikel till de promoverade. Om man önskar kan man låta sig fotograferas t.o.m. klockan 17.30. Firman Ylioppilaskamerat fotograferar också följande dag på balen. (Se Ylioppilaskamerats reklamblad som bifogas i följebrevet.)

18.00 De promoverade magistrarna med följeslagare anländer till promotionsmiddagen i Finlandiahuset.

18.30 De promoverade doktorerna med följeslagare anländer till promotionsmiddagen i Finlandiahuset och middagen börjar. Kvällen avslutas ca klockan ett på natten.

Lördagen den 29 maj 2010

10.00 Gemensam avfärd till promotionsutflykten med vattenbuss från Salutorget. Kom senast klockan 9.45! Utflykten går till Brändö Casino. Där serveras en matbit, mousserande vin, några tal och trevlig samvaro. Utflykten avslutas klockan 14. Deltagarna lämnar Brändö Casino i egen takt och på egenhand. Ingen gemensam transport ordnas. Eftersom vattenbussarna tar ett begränsat antal passagerare behöver vi veta hur många som deltar i utflykten. Var vänlig och anmäl ditt deltagande med samma blankett som man kan anmäla sig till Floradagslunchen. Alla promoverade med följeslagare samt alla jubelmagistrar och jubeldoktorer med följeslagare är hjärtligt välkomna att delta i utflykten.

18.00 Gamla studenthuset öppnar sina dörrar för promotionens deltagare. Före balen kan man låta fotografera sig klockan 18-19. Fotograferingen pågår också under dansen. Man måste anmäla sig till fotograferingen. Se närmare uppgifter om detta i Ylioppislaskamerats reklamblad.

18.30 skall alla deltagare vara på plats i Gamla studenthuset.

19.00 Promotionsbalen inleds med gästernas polonäs, doktorpolonäsen och magistersfransäsen. Sedan dansar man andra danser. Efter detta serveras en buffetmiddag. Efter middagen följer traditionellt program. Promotor avlägsnar sig under högtidliga former klockan 24.00. Dansen fortsätter till klockan två.

2.30 de promoverade och deras följeslagare går i procession från Gamla studenthuset genom Esplanaden till Salutorget och vidare till Senatstorget. Under processionens gång hålls tal vid olika statyer på vägen. Det kan vara bra att ha en varm kappa i den kyliga vårnatten. På Senatstorget, framför universitetet, tar vi emot den stigande solen klockan 4.13. Då serveras mousserande vin och en promoverad håller ett tal till den stigande solen. Efter detta ordnas ännu nachspiel för alla hugade deltagare. Om detta ges mera upplysningar senare.

Övriga tidtabeller

Fransäsövningarna:

Alla magisterpromovender (utom jubelmagistrarna) som tillsammans med sin följeslagare vill delta i magistersfransäsen måste delta i övningarna. Fransäsen är en figurdans som dansas i åtta turer. Dansen är mycket krävande för den som inte har övat.Ni som deltar i magistersfransäsen övar också andra danser under fransäsövningarna.

Fransäsövningarna:
Måndag 12.4, kl. 19.30-21, Porthania, sal 3.
Torsdag 15.4, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Måndag 19.4, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Måndag 26.4, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Torsdag 29.4, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Måndag 3.5, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Torsdag 6.5, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Måndag 10.5, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Måndag 17.5, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Torsdag 20.5, kl. 19.30-21, Porthania, gymnastiksalen.
Måndag 24.5, kl. 19.30-20.30, Generalrepetition i Gamla studenthuset, Mannerheimvägen 3.

Andra dansövningar

Dansövningar arrangeras måndagen den 24 maj 2010 i Gamla studenthuset:
klockan 16.30 Polonäs
klockan 17.15 Flera olika danser för balen
klockan 18.30 Doktorspolonäsen
klockan 19.30 Magistersfransäsen

Måndagen den 17 maj och torsdagen den 20 maj klockan 17.30-19.00 är det dansövningar för alla intresserade som ämnar delta i filosofiska fakultetens promotion 2010. Plats: Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5, 4:e våningen, ESO-VSO-salen.