Kostnader

Promovenden kan delta i promotionen med sin man, fru, sambo eller annan följeslagare. Magisterpromovendens följeslagare är kransbindare för promovenden. Följeslagaren är också promovendens dam eller kavaljer på middagarna och deltar i de andra festligheterna. För en promovend som deltar i alla festligheter 27–29.5.2010 med följeslagare (”avec”) kostar promotionsdeltagandet 360 euro. Priset inkluderar två festmiddagar för två personer, balen med buffé och utflykten samt alla administrativa kostnader och promotionsmatrikeln. Om båda parterna av ett par promoveras, betalar båda 230 euro per person.

Man kan också delta i promotionen utan följeslagare (”solo”). Då står promotionskommittén för tillverkandet av magisterpromovendens lagerkrans. Om promovenden deltar i alla promotionsfestligheter, kostar promotionsdeltagandet 230 euro.

Om promovenden endast deltar i promotionsakten och generalrepetitionen (”aktövning”) kostar deltagandet 70 euro, med eller utan följeslagare. I priset ingår administrativa kostnader och promotionsmatrikeln.

Man kan också delta i promotionen som frånvarande (absens). Då ingår promovendens uppgifter i promotionsmatrikeln och hon eller han får rätten att bruka magister- eller doktorsgradens akademiska insignier. Promotionskommittén sänder absenspromovendens diplom i efterskott. Absensdeltagandet kostar 70 euro.

Floradagens lunch ingår inte i promotionens pris, utan betalas på platsen. Lunchens pris (ca 45 euro) meddelas på våren till dem som anmält sig till den.

Ytterligare skall man räkna med utgifter för magisterring eller doktorshatt och värja samt för de kläder som promotionens fester och själva promotionsakten kräver. Kläder och insignier kan hyras eller lånas för att sänka promotionskostnaderna.

Promovendernas ovan nämnda avgifter täcker under hälften av hela promotionens alla kostnader. Universitetet understöder därutöver promotionen med en kännbar summa och promotionskommittén arbetar för att få sponsorering från näringslivet och samfund.

Promovend med följeslagare 360 €
Båda parterna promoveras 230€+230€
Promovend utan följeslagare 230€
Bara akt och aktövning 70€
Absens 70€
Floradagens lunch ca 45€