Du är här välkommen att anmäla dig till filosofiska fakultetens promotion!

Anmäningen till promotion, Floradagens lunch och promotionens utflykt har slutat.