Yhteystiedot

Filosofian oppiaine (opetus ruotsiksi) kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24
(Unioninkatu 40 A, 6. krs)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Tervetuloa filosofian oppiaineeseen!

Helsingin yliopistossa voi opiskella filosofiaa kahdessa tiedekunnassa. Oppiaineet filosofia (ruotsinkielinen) ja teoreettinen filosofia kuuluvat Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen humanistisessa tiedekunnassa, käytännöllinen filosofia sen sijaan valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Filosofia-aineen opetus on ruotsinkielistä ja eroaa muista aineista siten, että teoreettisen ja käytännöllisen filosofian välillä ei tehdä jyrkkää eroa.

Oppiaineiden yhteydessä Metsätalon kuudennessa kerroksessa sijaitsee myös Von Wright–Wittgenstein -arkisto (WWA).
http://www.helsinki.fi/wwa/