Yhteystiedot

Filosofian oppiaine (opetus ruotsiksi) kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24
(Unioninkatu 40 A, 6. krs)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh. 02941 28079
fax 02941 28060

Flamma

Tervetuloa filosofian oppiaineeseen!

Helsingin yliopistossa voi opiskella filosofiaa kahdessa tiedekunnassa. Oppiaineet filosofia (ruotsinkielinen) ja teoreettinen filosofia kuuluvat Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen humanistisessa tiedekunnassa, käytännöllinen filosofia sen sijaan valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Filosofia-aineen opetus on ruotsinkielistä ja eroaa muista aineista siten, että teoreettisen ja käytännöllisen filosofian välillä ei tehdä jyrkkää eroa.

Oppiaineiden yhteydessä Metsätalon kuudennessa kerroksessa sijaitsee myös Von Wright–Wittgenstein -arkisto (WWA).
http://www.helsinki.fi/wwa/

Filosofia HY:ssä

Julkaisusarja

Filosofiaa internetissä

In memoriam

Professor emeritus Ingmar Pörn kuoli kotonaan 8.2.2014. Pörn toimi filosofi-aineen professorina 1978-1998. Hänet muistetaan arvostettuna opettajana, kollegana ja ystävänä.