Kontaktuppgifter

Läroämnet filosofi tillhör institutionen för filosofi, historia, kultur- och
konstforskning.

Pb 24
(Unionsgatan 40 A, 6. vån.)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
tel. (09) 191 28079
fax (09) 191 28060

 

Alma-intranet

Joel Backström

Joel Backström


FD/FT/Ph. D.

Forskardoktor/
Tutkijatohtori /
Research doctor


Arbetsrum/Työhuone/Office: Unionsgatan 40 A, r./h. A615, tel. 02941 29224

E-post/Sähköposti/E-mail: joel.backstrom (at) helsinki.fi

Specialiteter/Erikoisalat : Moralfilosofi; Wittgenstein; Freud

Länk till avhandlingen The Fear of Openness. An Essay on Friendship and the Root of Morality